top

MenuAkvizícia ZP Vytlačiť
PROJEKT 2018
AKVIZÍCIA RÝB DO ZBIERKOVÉHO FONDU TRIBEČSKÉHO MÚZEA V TOPOĽČANOCH – 2. etapa
Projekt z verejných zdrojov podporil FPU, spolufinancovanie NSK.

Tribečské múzeum v Topoľčanoch v roku 2018 predložilo Fondu na podporu umenia projekt Akvizícia rýb do zbierkového fondu Tribečského múzea v Topoľčanoch – 2. etapa ako súčasť žiadosti o finančné prostriedky z verejných zdrojov. Prioritným zámerom projektu bolo doplnenie a zhodnotenie ichtyologickej zbierky múzea o ďalšie druhy sladkovodných rýb, ktoré reprezentujú ichtyofaunu v regionálnom i celoslovenskom kontexte.

Projekt zameraný na obstaranie dermoplastických preparátov sladkovodných druhov rýb Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil vo výške 1 900,- €. Zriaďovateľ múzea, Nitriansky samosprávny kraj, prispel v rámci povinného spolufinancovania sumou vo výške 112,- €. Realizácia projektu predstavuje druhú etapu v procese tvorby kompletnej zbierky zachytávajúcej biodiverzitu ichtyofauny na regionálnej i celoslovenskej úrovni. Novozískané preparáty zastupujú 15 druhov rýb vyskytujúcich sa v tečúcich a stojatých vodách Slovenska. Obstaranie rýb ako autentických prírodných objektov bolo realizované v preparátorskej dielni Milana Žiaka v Trnave, špecializovanej na výrobu rybích dermoplastov.

Uvedená akvizícia dermoplastických preparátov významným spôsobom zhodnotí a druhovo rozšíri zoologický fond múzea. Nové exponáty ichtyologickej zbierky dávajú predpoklady na ďalšie skvalitnenie expozičnej, výstavnej a inej edukačnej činnosti múzea. Prezentácia rybích preparátov v rámci múzejných podujatí zároveň prispeje aj k rozšíreniu poznatkov o druhovej rozmanitosti rýb a ich popularizácii medzi školskou mládežou a ďalšími návštevníkmi múzea.


Do ichtyologickej zbierky Tribečského múzea v Topoľčanoch v roku 2018 pribudli nasledovné dermoplastické preparáty rýb:
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom