top

MenuAkvizícia ZP Vytlačiť
PROJEKT 2017
AKVIZÍCIA RÝB DO ZBIERKOVÉHO FONDU TRIBEČSKÉHO MÚZEA V TOPOĽČANOCH projekt z verejných zdrojov podporil FPU, spolufinancovanie NSK

Tribečské múzeum v Topoľčanoch v roku 2017 predložilo Fondu na podporu umenia projekt Akvizícia rýb do zbierkového fondu Tribečského múzea v Topoľčanoch ako súčasť žiadosti o finančné prostriedky z verejných zdrojov. Prioritným zámerom projektu bolo rozšírenie zbierkového fondu múzea zo zoológie.

Projekt zameraný na obstaranie dermoplastických preparátov sladkovodných rýb Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil vo výške 2 600,- €. Realizácia projektu predstavuje prvú etapu v procese tvorby kompletnej zbierky zachytávajúcej biodiverzitu ichtyofauny topoľčianskeho regiónu. Novozískané preparáty zastupujú 15 základných druhov sladkovodných rýb vyskytujúcich sa v tečúcich a stojatých vodách (rieka Nitra s prítokmi a vodné nádrže) zbernej oblasti múzea. Obstaranie rýb ako autentických prírodných objektov bolo realizované v preparátorskej dielni Milana Žiaka v Trnave, špecializovanej na výrobu rybích dermoplastov.

Uvedená akvizícia dermoplastických preparátov významným spôsobom zhodnotí a druhovo rozšíri zoologický fond. Nové exponáty ichtyologickej zbierky dávajú predpoklady na ďalšie skvalitnenie expozično-výstavnej a inej edukačnej činnosti múzea. Prezentácia rybích preparátov v rámci múzejných podujatí zároveň prispeje aj k rozšíreniu poznatkov o prírodných danostiach regiónu a ich popularizácii medzi verejnosťou.


Do ichtyologickej zbierky Tribečského múzea v Topoľčanoch pribudli nasledovné dermoplastické preparáty rýb:
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

bottom