top

MenuKalendárium podujatí – 1. polrok 2018 Vytlačiť

VÝSTAVY

 • Od rituálu k symbolu – prezentácia vyše 80-ročnej histórie putovania olympijskej pochodne.
  Termín: 11. 1. – 1. 3. 2018

 • Za motýľmi Hlohovecka – prezentácia vzácnych a ohrozených druhov motýľov.
  Termín: 18. 1. – 1. 3. 2018

 • Bábiky na Slovensku a v zahraničí – prezentácia krojovaných bábik z rôznych krajín sveta.
  Termín: 7. 3. – 10. 5. 2018

 • Zo sveta historických zbraní – prezentácia strelných a chladných zbraní zo zbierok múzea.
  Termín: 8. 3. – 19. 5. 2018

 • Spomienky na Zambiu – prezentácia prírody, kultúry a života obyvateľov Zambie.
  Termín: 16. 5. – 18. 8. 2018

 • Morský svet v toku času – prezentácia fosílií a súčasných zástupcov morskej fauny.
  Termín: 24. 5. – 30. 6. 2018

EXPOZÍCIA

 • Príroda stredného Ponitria – prezentácia živej a neživej prírody stredného Ponitria.

PREZENTAČNÉ PODUJATIA S TVORIVÝMI DIELŇAMI

 • Ryby našich vôd – prezentácia rôznych druhov rýb spojená s tvorivými aktivitami.
  Termín: 8. 1. – 9. 3. 2018

 • Spoznávaj život v pravekých moriach – prezentácia danej témy, tvorivo-vedomostné aktivity.
  Termín: 15. 3. – 15. 5. 2018

 • Na farmičke u lesa – prezentácia rôznych aspektov chovu domácich zvierat, tvorivé aktivity.
  Termín: 19. 5. – 30. 8. 2018

INTERAKTÍVNE PODUJATIA

 • Fašiangy sa krátia ..., 29. 1. – 14. 2. 2018

 • Veľká noc v múzeu, 12. 3. – 28. 3. 2018

 • Žijeme tu a teraz, 16. 4. – 27. 4. 2018

 • Kvetinkovo, 2. 5. – 18. 5. 2018

 • Mesto Topoľčany očami detí, 1. 6. – 29. 6. 2018

SEMINÁR

 • Prírodné skvosty topoľčianskeho regiónu - apríl 2018


NOC MÚZEÍ – 19. máj 2018
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

bottom