top

MenuKalendárium podujatí – 1. polrok 2019 Vytlačiť

VÝSTAVY

  • Olympijská móda - prezentácia oblečenia slovenských olympijských výprav na zimných olympijských hrách 1994 – 2018 a iných olympijských predmetov.
    Termín: 9. 1. – 1. 3. 2019

  • Klenoty z múzejného depozitára – prezentácia tematickej a dobovej rozmanitosti predmetov z prírodovedných a spoločenskovedných zbierok múzea.
    Termín: 17. 1. – 11. 3. 2019

  • Voda – kolíska života a prameň zdravia – prezentácia významu vody pre faunu a flóru, ako aj pre život samotného človeka.
    Termín: 7. 3. – 11. 5. 2019

  • V kráľovstve exotického hmyzu - prezentácia tropických chrobákov, denných a nočných motýľov zo súkromnej zbierky.
    Termín: 18. 3. – 17. 4. 2019

  • More – vedecká hračka – prezentácia vedeckých hračiek a jednoduchých fyzikálnych experimentov v spolupráci s OZ Vedecká hračka Banská Bystrica.
    Termín: 7. 5. – 8. 6. 2019

  • Minerály sveta – prezentácia vyše stovky rozmanitých druhov minerálov zo všetkých kontinentov sveta.
    Termín: 16. 5. – 20. 7. 2019

EXPOZÍCIA

  • Príroda stredného Ponitria – prezentácia živej a neživej prírody stredného Ponitria.

PREZENTAČNÉ PODUJATIA S TVORIVÝMI DIELŇAMI

  • Za tajomstvami tôní – prezentácia priblíži zaujímavosti zo života rýb a iných živočíchov žijúcich vo vodných biotopoch. Doplnená o rôzne tvorivé aktivity.
    Termín: 9. 1. – 8. 3. 2019

  • Život v stredovekých Topoľčanoch – odievanie a stravovanie – podujatie priblíži uvedené oblasti života rôznych vrstiev obyvateľstva stredovekého mesta. Doplnené o tvorivé a vedomostné aktivity.
    Termín: 14. 3. – 14. 5. 2019

  • Človek a príroda – podujatie zamerané na problematiku národných parkov. Doplnené o tvorivé a vedomostné aktivity.
    Termín: 20. 5. – 30. 8. 2019

INTERAKTÍVNE PODUJATIA

  • Fašiangové smiechoty, 11. 2. – 1. 3. 2019

  • Tajomstvá múzejnej práce, 11. 3. – 22. 3. 2019

  • Farebná Veľká noc, 1. 4. – 17. 4. 2019

  • Kvetinkovo, 2. 5. – 17. 5. 2019

  • Po nás potopa, 3. 6. – 14. 6. 2019

SEMINÁR

  • Človek verzus príroda, apríl 2019

VÝTVARNÉ PODUJATIE

  • Zo života rýb, 9. 1. – 8. 3. 2019

  • Príroda očami detí, máj 2019

INÉ PODUJATIA

  • Noc múzeí, 18. 5. 2019

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom