Kalendárium podujatí – 1. polrok 2019 Vytlačiť

VÝSTAVY

 • Olympijská móda - prezentácia oblečenia slovenských olympijských výprav na zimných olympijských hrách 1994 – 2018 a iných olympijských predmetov.
  Termín: 9. 1. – 1. 3. 2019

 • Klenoty z múzejného depozitára – prezentácia tematickej a dobovej rozmanitosti predmetov z prírodovedných a spoločenskovedných zbierok múzea.
  Termín: 17. 1. – 11. 3. 2019

 • Voda – kolíska života a prameň zdravia – prezentácia významu vody pre faunu a flóru, ako aj pre život samotného človeka.
  Termín: 7. 3. – 11. 5. 2019

 • V kráľovstve exotického hmyzu - prezentácia tropických chrobákov, denných a nočných motýľov zo súkromnej zbierky.
  Termín: 18. 3. – 17. 4. 2019

 • More – vedecká hračka – prezentácia vedeckých hračiek a jednoduchých fyzikálnych experimentov v spolupráci s OZ Vedecká hračka Banská Bystrica.
  Termín: 7. 5. – 8. 6. 2019

 • Minerály sveta – prezentácia vyše stovky rozmanitých druhov minerálov zo všetkých kontinentov sveta.
  Termín: 16. 5. – 20. 7. 2019

EXPOZÍCIA

 • Príroda stredného Ponitria – prezentácia živej a neživej prírody stredného Ponitria.

PREZENTAČNÉ PODUJATIA S TVORIVÝMI DIELŇAMI

 • Za tajomstvami tôní – prezentácia priblíži zaujímavosti zo života rýb a iných živočíchov žijúcich vo vodných biotopoch. Doplnená o rôzne tvorivé aktivity.
  Termín: 9. 1. – 8. 3. 2019

 • Život v stredovekých Topoľčanoch – odievanie a stravovanie – podujatie priblíži uvedené oblasti života rôznych vrstiev obyvateľstva stredovekého mesta. Doplnené o tvorivé a vedomostné aktivity.
  Termín: 14. 3. – 14. 5. 2019

 • Človek a príroda – podujatie zamerané na problematiku národných parkov. Doplnené o tvorivé a vedomostné aktivity.
  Termín: 20. 5. – 30. 8. 2019

INTERAKTÍVNE PODUJATIA

 • Fašiangové smiechoty, 11. 2. – 1. 3. 2019

 • Tajomstvá múzejnej práce, 11. 3. – 22. 3. 2019

 • Farebná Veľká noc, 1. 4. – 17. 4. 2019

 • Kvetinkovo, 2. 5. – 17. 5. 2019

 • Po nás potopa, 3. 6. – 14. 6. 2019

SEMINÁR

 • Človek verzus príroda, apríl 2019

VÝTVARNÉ PODUJATIE

 • Zo života rýb, 9. 1. – 8. 3. 2019

 • Príroda očami detí, máj 2019

INÉ PODUJATIA

 • Noc múzeí, 18. 5. 2019