top

MenuNoc múzeí 2015 Vytlačiť

Múzeum ožíva aj v noci

V tomto roku sa konal už 11. ročník podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré je organizované pod patronátom Rady Európy. Zámerom podujatia je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, zdôrazniť význam jeho ochrany, ako aj šíriť informácie o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy.

Do aktivít Noci múzeí sa zapája, podobne ako rad ďalších múzeí na Slovensku, aj Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Popri štandardnej prehliadke expozície a aktuálnych výstav a realizácií aktivít v rámci tvorivých dielní v tomto termíne svojim návštevníkom ponúka sprievodný program, každý rok zameraný na inú tému. Pripomeňme si, aké zaujímavé príbehy mohli návštevníci v múzeu prežiť a s akými netradičnými bytosťami sa mohli stretnúť počas uplynulých Nocí múzeí.

Rok 2009 – sprievodný program „Pán čarovného kľúča“. Návštevníci pomocou čarovného kľúča získaného za splnené úlohy mohli otvoriť tajomnú truhlicu a objaviť skryté poklady. Sprievodcami programom boli Madam Antónia, Tabaková kráľovná a Veštica. Kto sa nebál, mohol navštíviť strašidelného Strážcu podzemia.

Rok 2010 – nosným prvkom sprievodného programu „Súdny deň“ bola zábavná tvorivá hra „Kto hľadá, ten nájde“. V hlavnej postave vystupoval ctihodný sudca s pomocným súdnym úradníkom – pisárom.

Rok 2011 – sprievodný program „Stroj času“. Spoločnú cestu časom návštevníci absolvovali s Ing. Štefanom Rakeťákom a Ing. Fedorom Žiarovkom. Kto mal záujem, mohol sa zapojiť do vedomostnej zábavnej hry „Rýchla pizza“.

Rok 2012 – sprievodný program „Dary bohov“. Návštevníci hľadali päť božských darov, ktoré boli ukryté v priestoroch múzea. Sprevádzali ich bohovia z gréckej mytológie – Zeus, Héra, Poseidón a Aténa.

Rok 2013 – sprievodný program „Rozprávky v múzeu“. V tento deň sa návštevníci múzea mohli stretnúť so vznešeným kráľom Bohuslavom I. a jeho krásnou manželkou Stanislavou I., veštkyňou a radkyňou Avalon, krutým katom Máriusom a veselým kráľovským šašom.

Rok 2014 – sprievodný program „Cesta okolo sveta“. Sprievodcami na ceste okolo sveta, počas ktorej sa jej účastníci dozvedeli rôzne zaujímavostí o jednotlivých svetadieloch, boli lakomý Škót, krásna gejša Sayvri, Socha slobody či kráľovná Kleopatra.

Rok 2015 – sprievodný program „Ako prežiť stretnutie s rodinou Addamsovcov a neprísť pritom o rozum“. Počas tohtoročnej Noci múzeí do múzea zavítala svojrázna rodina Addamsovcov – Gomez a jeho manželka Morticia, dcéra Wednesday, syn Pugsley, bratranec Itt, a nechýbal ani dvojmetrový komorník Lurch.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

bottom