top

MenuPrednášky Vytlačiť

Botanika - Ing. Oľga Kostolná ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )


● Flóra chránených území okresu Topoľčany
● Vzácne a chránené druhy rastlín regiónu a Slovenska
● Orchidey – rastlinné skvosty prírody
● Liečivé rastliny regiónu
● Rastliny v kozmetike
● Stromy a kry, ich význam a ochrana
● Rastliny agrocenóz - prednáška k biologickej olympiáde

Zoológia – Ing. Lenka Krošláková ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )

● Ochrana živočíchov a živočíšnych spoločenstiev
● Fauna chránených území okresu Topoľčany
● Neželaní návštevníci – živočíchy ľudských obydlí
● 1. apríl – Svetový deň vtákov
● 4. október – Svetový deň zvierat
● Vzácne druhy živočíchov pohoria Tribeč
● Živočíchy agrocenóz – prednáška k biologickej olympiáde

Geológia – Mgr. Jana Prícka

● Geológia topoľčianskej kotliny
● Neznámy svet slovenských drahokamov
● Vývoj Zeme
● Využívanie nerastného bohatstva Zeme

Ekológia a environmentalistika – Mgr. Ľubomír Opáth ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )

● Základy ekológie a environmentalistiky
● Ochrana prírody – NATURA 2000, chránené územia okresu Topoľčany, NP SR
● Lesy – lesné ekosystémy
● Ochrana a stav životného prostredia

Archeológia - Mgr. Peter Gábor, PhD. ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )

● Zo života Slovanov
● Paleolit – staršia doba kamenná
● Prví roľníci na Slovensku
● Spracovanie kovu v stredoveku

História - Mgr. Bohuš Sasko ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )

● História peňazí na Slovensku
● Choroby postrach ľudstva
● Havária v Černobyle
● Súdnictvo včera a dnes
● Vývoj názvov ulíc v Topoľčanoch
● Židia na Slovensku – židovský cintorín v Topoľčanoch
● Pyramídy – div sveta
● Topoľčany v období 1. ČSR
● Rodina Stummerovcov v Topoľčanoch
● Potulky po Gruzínsku
● Staroveké Grécko (Atény, Mykény, Delfy)
● Prechádzka históriou Topoľčian – exkurzia po historických pamiatkach

História - Mgr. Ondrej Godál ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )

● Od kameňa po železo
● SNP v okolí Topoľčian
● Vojenstvo v dobe Veľkej Moravy
● Zo stredovekej histórie Topoľčian
● Rok 1968 – rok nádejí a sklamaní
● Z dejín pivovarníctva
● Koniec vojny v okres Topoľčany
● Veľká noc v minulosti
● Vianoce našich predkov
● Stridžie dni

Termíny prednášok a exkurzie je potrebné vopred dohodnúť s prednášajúcimi na t. č. 038/5323 253, resp. na uvedených e-mailových adresách.
Poplatok za prednášku pre žiakov a študentov:
- v priestoroch múzea, resp. v Topoľčanoch 0,20 €
- mimo mesta Topoľčany 0,40 €

Poplatok za exkurziu pre žiakov a študentov (minimálne 5 osôb) je 0,50 €. Pedagogický dozor zdarma.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom