Prednášky Vytlačiť

Tribečské múzeum v Topoľčanoch v roku 2019 ponúka školám a ďalším kolektívnym záujemcom nasledujúce témy prednášok:

Botanika - Ing. Oľga Kostolná ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )

 • Flóra chránených území okresu Topoľčany
 • Vzácne a chránené druhy rastlín regiónu a Slovenska
 • Orchidey – rastlinné skvosty prírody
 • Liečivé rastliny regiónu
 • Rastliny v kozmetike
 • Stromy a kry, ich význam a ochrana
 • Rastliny vôd a ich okolí - prednáška k biologickej olympiáde

Geológia - Mgr. Božena Petrášová ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )

 • Geologická stavba regiónu
 • Paleontologické lokality regiónu
 • Tvorba, spracovanie a ochrana geologických zbierok v múzeu

Zoológia - Ing. Lenka Krošláková ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )

 • Ochrana živočíchov a živočíšnych spoločenstiev
 • Fauna chránených území okresu Topoľčany
 • Neželaní návštevníci – živočíchy ľudských obydlí
 • 1. apríl – Svetový deň vtákov
 • 4. október – Svetový deň zvierat
 • Vzácne druhy živočíchov pohoria Tribeč
 • Živočíchy vôd a ich okolia

Ekológia a environmentalistika - Mgr. Ľubomír Opáth ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )

 • Základy ekológie a environmentalistiky
 • Ochrana prírody – NATURA 2000, CHÚ okresu Topoľčany NP SR
 • Lesy – lesné ekosystémy
 • Stav a ochrana životného prostredia

História - Mgr. Bohuš Sasko ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )

 • História peňazí na Slovensku
 • Choroby postrach ľudstva
 • Havária v Černobyle
 • Súdnictvo včera a dnes
 • Vývoj názvov ulíc v Topoľčanoch
 • Židia na Slovensku – židovský cintorín v Topoľčanoch
 • Topoľčany v období 1. ČSR
 • Rodina Stummerovcov v Topoľčanoch
 • Prechádzka históriou Topoľčian – exkurzia po historických pamiatkach

Mgr. Ondrej Godál – historik ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. )

 • Od kameňa po železo
 • SNP v okolí Topoľčian
 • Vojenstvo v dobe Veľkej Moravy
 • Zo stredovekej histórie Topoľčian
 • Rok 1968 – rok nádejí a sklamaní
 • Z dejín pivovarníctva

Termíny prednášok a exkurzie je potrebné vopred dohodnúť s prednášajúcimi na t. č. 038/5323 253, resp. na uvedených e-mailových adresách. Iné témy prednášok môžu byť prispôsobené požiadavkám pedagógov len po dohode s odbornými pracovníkmi múzea.

Poplatok za prednášku pre žiakov a študentov:

 • v priestoroch múzea, resp. v Topoľčanoch 0,20 €
 • mimo mesta Topoľčany 0,40 €
Poplatok za exkurziu pre žiakov a študentov je 0,50 €. Pedagogický dozor zdarma.