top

MenuSúťaž O NAJKRAJŠIU KRASLICU Vytlačiť

Tribečské múzeum v Topoľčanoch v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Topoľčanoch a mestom Topoľčany pripravilo pre žiakov základných škôl v okrese Topoľčany výtvarnú súťaž pod názvom O najkrajšiu kraslicu.

Do súťaže sa zapojilo 35 žiakov zo ZŠ Nitrianska Blatnica, ZŠ Hollého, Topoľčany, ZŠ Tribečská, Topoľčany, Spojená škola internátna, Tovarnícka, Topoľčany a ZŠ – školský klub detí, Škultétyho, Topoľčany. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: roč. 1 - 4 ZŠ a roč. 5 - 9 ZŠ.

Pri hodnotení súťažných prác sa brala do úvahy nielen nadväznosť na ľudové tradície, ale aj využitie vlastnej fantázie a tvorivého nápadu, pričom sa prihliadalo na úroveň techniky spracovania a estetickú stránku výzdoby kraslíc.

Odborná porota v zložení: výtvarník Ľubomír Labuda, PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka Tribečského múzea a Bc. Rudolf Chovanec, riaditeľ MsKS, navrhla na ocenenie bez udania poradia nasledovných súťažiacich:

1. kategória, roč. 1 – 4 ZŠ
  • Michaela Obšivanová, ZŠ Nitrianska Blatnica
  • Henrieta Murková, Spojená škola internátna Topoľčany
  • Chiara Vaňová, ZŠ Nitrianska Blatnica
  • Tiffany Katka Tvrdíková, ZŠ Tribečská, Topoľčany
2. kategória, roč. 5 – 9 ZŠ
  • Frederika Karvayová a Lujza Mária Karvayová, ZŠ Hollého, Topoľčany
  • Kristína Kotlárová a Štefánia Štillerová, Spojená škola internátna Topoľčany

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 20. marca 2013 v rámci slávnostného otvorenia podujatia Veľká noc v ľudových tradíciách v Galérii mesta Topoľčany, kde boli súťažné práce aj vystavené.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

bottom