top

MenuČlovek a príroda Vytlačiť
  • 21.5.2019 - 30.8.2019

Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou je zamerané na problematiku veľkoplošných chránených území – národných parkov (NP) Slovenska a chránenej krajinnej oblasti (CHKO) okresu Topoľčany, a maloplošných chránených území (CHÚ) okresu Topoľčany. Teoretická časť oboznámi návštevníkov s významnými prvkami charakteristickými pre dané územia a poukáže na druhovú rozmanitosť fauny a flóry. Návštevníci sa dozvedia aj rôzne zaujímavosti, napr. kedy a kde bol vyhlásený prvý národný park na svete a na Slovensku, prečo sa 24. máj oslavuje ako Európsky deň prírodných a národných parkov, atď.

Tvorivá časť poskytuje priestor na realizáciu schopností a zručností detí a žiakov pri modelovaní rastlín, živočíchov, nerastov a pri výrobe ozdobných predmetov – magnetiek a medailónikov s využitím papiera, hrnčiarskej hliny a prírodného materiálu. Pre starších účastníkov sú pripravené aj vedomostné testy a kvízy, pre najmenších omaľovánky. Súčasťou podujatia je výstava 127 výtvarných prác detí materských škôl, žiakov I. stupňa základných škôl a špeciálnych škôl okresu Topoľčany, zapojených do výtvarnej súťaže „Príroda očami detí“. Prostredníctvom rôznych výtvarných techník sa deti a žiaci pokúsili zobraziť živú a neživú prírodu. Prezentačnú časť dopĺňajú preparáty živočíchov, sprievodné texty a funkčný model vodného prameňa.

Hlavnými cieľmi podujatia je podpora činností vedúcich k environmentálnemu a ekologickému správaniu sa detí a žiakov, prehlbovanie vedomostí a zručností v prírodovednom a biologickom smere vzdelávania, formovanie zodpovedného správania sa voči prírode, rozvoj kreativity a výtvarného cítenia. Obsahovo podporí výučbu vlastivedy, prvouky, prírodovedy, biológie, výtvarnej, environmentálnej a regionálnej výchovy.

Podujatie je sprístupnené pre deti materských škôl a žiakov základných škôl v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 15.00 hodiny. Kolektívnu návštevu podujatia je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 038/532 3253 alebo na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom