top

MenuPaleolit - staršia doba kamenná Vytlačiť
  • 14.1.2020 – 2.3.2020

Pripravená tvorivá dielňa predstavuje obdobie paleolitu – staršej doby kamennej, najstaršej a najdlhšie trvajúcej etapy ľudských dejín. Je určená pre deti materských škôl a žiakov základných škôl. Prostredníctvom hovoreného slova, vhodných obrázkov a kulís oboznamuje s pôvodom človeka, so skladbou lovených zvierat a taktiež s výrobkami zhotovovanými predchodcami človeka. Pre deti sú pripravené aktivity, ktoré im pomôžu spoznať tento dávny svet, ako modelovanie predmetov z hliny patriacich do tohto obdobia, kreslenie na materiál na ktorý kreslil pračlovek, alebo zmeranie si vedomostí prostredníctvom spoločenskej hry - Poznáš svet staršej doby kamennej?.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom