top

MenuVoľné pracovné miesta Vytlačiť

Tribečské múzeum v Topoľčanoch hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície:

Odborný pracovník – konzervátor

Kvalifikačné predpoklady:úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore konzervátorstvo so zameraním na drevo a kovy, prípadne v odbore umelecké spracovanie dreva a kovov.

Ďalšie požiadavky: práca s PC na používateľskej úrovni, manuálna zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, predstavivosť, technická gramotnosť, výtvarné cítenie, bezúhonnosť – predpoklad výkonu vo verejnom záujme, dobrý zdravotný stav (práca s chemikáliami, prašnosť, narábanie s predmetmi rôznej hmotnosti). Odborná prax vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zamestnanie s kontaktnými údajmi (e-mail, telefón), profesijný životopis, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.

Rámcová náplň práce: komplexné konzervovanie zbierkových predmetov, čiastkové konzervátorské úkony pri záchrane zbierkových predmetov, fotografická dokumentácia konzervátorských zásahov, spracovanie odbornej dokumentácie z konzervovania zbierkových predmetov, posudzovanie stavu zbierkových predmetov, vypracovanie návrhov na odborné ošetrenie zbierkových predmetov a fotografovanie zbierkových predmetov.

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú jeden rok s perspektívou zmeny na dobu neurčitú (podľa dosiahnutých pracovných výsledkov).

Nástup: 1. február 2019 (prípadne dohodou)

Platové podmienky: sú určené zákonom č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Minimálny funkčný plat: platová trieda 3, platový stupeň 1 (0-2 roky praxe) – 551,50,- € brutto/ mesiac (konkrétny platový stupeň bude určený podľa odpracovaných rokov). Na základe kvality plnenia pracovných úloh bude stanovený osobný príplatok.

Termín: Písomné žiadosti zasielať do 31. 12. 2018 na adresu: Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany, alebo e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Poznámka:Na pracovný pohovor (január 2019) budú pozvaní len uchádzači, ktorí vyhovujú našim požiadavkám.


Kontaktná osoba: Marta Gabajová, č. t. 038/5323253, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .


PONUKA VOĽNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA JE STÁLE AKTUÁLNA.

Termín doručenia žiadosti je predĺžený do 28.2.2019.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom