top

MenuVoľné pracovné miesto Vytlačiť

Tribečské múzeum v Topoľčanoch hľadá kandidáta na obsadenie pracovnej pozície:

Odborný pracovník – kurátor (prírodné vedy)

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v skupine študijných programov: geológia, mineralógia alebo petrológia.

Ďalšie požiadavky: práca s PC na pokročilej úrovni, samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť kolektívnej spolupráce, komunikatívnosť, bezúhonnosť – predpoklad výkonu vo verejnom záujme. Odborná prax vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zamestnanie s kontaktnými údajmi (e-mail, telefón), profesijný životopis, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.

Rámcová náplň práce: tvorba zbierok, odborné spracovávanie, spravovanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie zbierkového fondu z oblasti geológia, mineralógia, petrológia, paleontológia (výskumná, kultúrno-výchovná a publikačná činnosť).

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu neurčitú.

Nástup: 1. január 2020 (prípadne dohodou)

Platové podmienky: sú určené zákonom č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Minimálny funkčný plat: platová trieda 7, platový stupeň 1 (0-2 roky praxe) – 729,- € brutto/ mesiac (konkrétny platový stupeň bude určený podľa odpracovaných rokov). Na základe kvality plnenia pracovných úloh bude stanovený osobný príplatok.

Termín: Písomné žiadosti s požadovanými prílohami zasielať do 29. 11. 2019 na adresu: Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany alebo e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. .

Poznámka:Na pracovný pohovor (december 2019) budú pozvaní len uchádzači, ktorí vyhovujú našim požiadavkám.


Kontaktná osoba: Marta Gabajová, č. t.: 038/5323253 (ústredňa), e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom