top

MenuVýstavy
Morský svet v toku času Vytlačiť
  • 24.5.2018 – 30.6.2018

Pred 3,5 miliardami rokov práve v mori vznikol život. Oceány a moria, ktoré pokrývajú dnes takmer tri štvrtiny Zeme sú domovom najväčších predátorov na planéte, ako aj obrovského množstva mikroskopických živočíchov.

Pred desiatkami miliónov rokov bola aj časť územia Slovenska zaplavená plytkým teplým morom, v ktorom pulzoval pestrý život. Túto rozmanitú skupinu vyhynutých morských živočíchov obývajúcich vody treťohorných morí prezentujú paleontologické nálezy skamenelín, ktoré približuje výstava prevzatá zo Západoslovenského múzea v Trnave. Prezentované fosílne zvyšky početných morských bezstavovcov i stavovcov sú viazané prevažne na lokality z územia západného Slovenska. Pochádzajú z obdobia mlad¬ších treťohôr (miocén) – eggenburg (22 miliónov rokov) a baden (17 miliónov rokov). Trojrozmerné exponáty sú doplnené zaujímavými čiernobielymi a farebnými fotografiami. Výstava je rozšírená o ukážky recentných (žijúcich v súčasnosti) morských organizmov, ktoré sú s niektorými príbuznými fosílnymi druhmi porovnávané. Stovky schránok, ktoré kedysi ukrývali rozmanité druhy živočíchov žijúcich pod hladinami morí a oceánov, pochádzajú zo súkromnej zbierky Milana Berešíka. Zbierka je výsledkom viacerých zberateľských expedícií do rôznych končín sveta a pozostáva z unikátnych zástupcov pestrej fauny svetových oceánov a morí. Vystavené exponáty pochádzajú hlavne z Indického a Tichého oceánu, a tiež z oblasti Karibského mora.

Výstavná prezentácia, ktorá v sebe spája množstvo nových a zaujímavých informácií, rozšíri a obohatí doterajšie vedomosti nielen o fosílnej morskej faune neogénu, ale priblíži aj druhovú rozmanitosť živočíchov žijúcich v súčasných moriach a oceánoch.

Vybrané schránky mäkkýšov zo zbierky pána Berešíka bude možné si na výstave aj zakúpiť.

 
Spomienky na Zambiu Vytlačiť
  • 16.5.2018 – 18.8.2018

Výstava sprostredkováva spomienky, zážitky a zbierku predmetov MVDr. Milana Jeřábka, ktoré získal počas svojho desaťročného pobytu v Zambii. Vyštudovaný veterinár na africký kontinent prišiel v roku 1977. Najskôr pôsobil v zambijskej Kolome ako expert a štátny okresný veterinárny lekár, od roku 1980 pracoval pre spoločnosť komerčných farmárov so sídlom v Chome. Po návrate na Slovensko pokračoval vo veterinárnej praxi v Bajči. Od roku 1992 je na dôchodku.

„Už od prvej chvíle môjho vstupu na africkú pôdu som vedel, že po návrate domov sa budem chcieť o svoje zážitky podeliť s každým, kto bude mať záujem. Preto sme spolu s manželkou a synom Milanom hneď začali zbierať všetky predmety, ktoré by čo najvernejšie priblížili prírodu, kultúru a život obyvateľov Zambie, a samozrejme, aj moju veterinárnu prax v tejto časti sveta“, spomína Milan Jeřábek.

Na návštevníkov výstavy čaká množstvo predmetov a fotografií, ktoré dokumentujú prírodné a kultúrnohistorické zaujímavosti Zambie, všedný i sviatočný život jej obyvateľov. Pozornosť upútajú farebné ženské odevy „sári“ a „chitenge“, šperky z drahých kameňov, zo slonoviny i sloních vlasov, plastiky zo vzácnych drevín, typické hudobné nástroje, pletené košíky, hračky, zbrane a ďalšie predmety. Určite zaujmú aj artefakty z africkej prírody, napr. preparát hlavy nebezpečnej tigrej ryby, koža z hada pytóna a leoparda, neslávne známa mucha tse-tse či najväčší kokosový orech na svete „coco de mer“. Nechýba ani prezentácia rôznych pomôcok, ktoré M. Jeřábek používal počas svojej veterinárnej praxe.

 


Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

bottom