top

MenuVýstavy
Symboly Vianoc Vytlačiť
  • 23.11.2017 - 5.1.2018

Záver tohtoročnej výstavnej činnosti Tribečského múzea v Topoľčanoch patrí prezentácii betlehemov, ktoré tvoria súčasť etnologického fondu múzea. Väčšina bola zhotovená v období rokov 1991 až 2011 autormi žijúcimi v obciach bývalého Topoľčianskeho okresu. Výnimku tvorí polychrómovaný betlehem z konca 19. storočia, ktorý zhotovil neznámy autor z okolia Banskej Štiavnice. Pred získaním do fondu múzea ho vlastnil obyvateľ Topoľčian. Na výstave sú prezentované aj menšie betlehemy zakúpené v predajni ÚĽUV či betlehemy v súčasnosti bežne dostupné v obchodoch. Vystavené betlehemy sú zhotovené prevažne z dreva, s maľovaným i prírodným povrchom. Nachádzajú sa tu aj betlehemy z kukuričného šúpolia, textilu, hliny, sadry alebo drôtu. Každý betlehem nesie osobitný výtvarný rukopis svojho autora a jeho svojský prístup k spracovaniu biblického príbehu narodenia Božieho Dieťaťa.

K zaujímavým exponátom výstavy patrí prenosný betlehem rezbára Antona Marku z Chynorian. Vytvoril ho ako spomienku na betlehem, s ktorým chodil počas vianočných sviatkov koledovať. Návštevníkov určite upúta aj skladací betlehem z drôtu z autorskej dielne Imricha Lörincza z Krásna alebo drevené betlehemy Jozefa Jonisa z Ješkovej Vsi. Početne najväčšiu a z hľadiska výtvarného i obsahového spracovania najrozmanitejšiu kolekciu predstavujú betlehemy získané od rezbára Jozefa Halmu z Bošian. Nedávno zosnulý J. Halmo svojou tvorbou výrazne prispel k rozvoju súčasnej betlehemárskej rezbárskej tradície. Aktuálne nainštalovaná výstava betlehemov je venovaná aj spomienke na jeho tvorbu.

 
ČARO BÁBKOVÉHO DIVADLA Vytlačiť
  • 10.11.2017 – 10.1.2018

Výstava vznikla v spolupráci so ŠVK – Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici a s Ing. Rudolfom Matejovičom, dlhoročným vedúcim bývalého bábkarského súboru Mierováčik v Topoľčanoch. Podnetom na inštaláciu výstavy bola snaha aj touto formou si pripomenúť nedožité 90-te narodeniny Miroslava Čobrdu, významnej osobnosti v oblasti bábkového divadla na Slovensku. S jeho menom je od roku 1981 spojená činnosť topoľčianskeho súboru Mierováčik, pre ktorý vyrobil scény a bábky do mnohých predstavení. Vysokého uznania od odbornej i laickej verejnosti sa dostalo jeho výprave, scéne a bábkam spracovaným z drevených nábytkových prvkov, do inscenácie Baran Bé. O úspešnosti tejto hry okrem iného svedčí aj stovka predstavení odohratých nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a vo Vojvodine.

Na výstave sú prezentované rôzne druhy bábok a scén, ktoré vo svojich predstaveniach využívali viaceré slovenské ochotnícke bábkarské súbory. Okrem súboru Mierováčk Topoľčany to bol BS Strojárik Martin, BS Slniečko Semerovo, BS D 121 Púchov či BS DK ROH Banská Bystrica. Aktivity uvedených súborov a činnosť s nimi súvisiacich osobností dokladá aj množstvo fotografií, plagátov, bulletinov a iného dokumentačného materiálu. Detskí návštevníci si môžu vyskúšať vodenie bábok a hru s maňuškami.

 


Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

bottom