top

MenuChránené územia Slovenska – národné parky Vytlačiť
  • 2.9.2017 - 27.10.2017

Výstava je venovaná deviatich slovenským národným parkom, medzi ktoré patrí Tatranský národný park, NP Nízke Tatry, NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra, NP Slovenský kras, NP Slovenský raj, NP Pieniny, NP Poloniny a NP Muránska planina. Národné parky zaberajú zhruba 6,5 % územia Slovenska. Najstarším národným parkom na Slovensku je Tatranský národný park (TANAP), vyhlásený v roku 1949. K najmladším národným parkom patria Slovenský kras a Veľká Fatra, vyhlásené v roku 2002.

Zámerom výstavy je prezentovať významné prírodné dedičstvo Slovenska (geológiu, faunu a flóru), sústredené v národných parkoch. Zároveň je tu snaha návštevníkom priblížiť históriu vzniku a poslanie národných parkov, a tým prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia verejnosti. Súčasť výstavy tvorí viac ako stovka preparátov živočíchov, ktoré obývajú rôznorodé biotopy národných parkov. Z významných druhov fauny je vystavený napr. orol skalný, hadiar krátkoprstý, sova dlhochvostá, mačka divá a ďalšie. Výstava vznikla v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

bottom