top

MenuČarovná moc rastlín Vytlačiť
  • 1.11.2018 – 4.1.2019

Výstava prezentuje históriu fytoterapie a využívanie liečivých rastlín pri liečení rôznych chorôb, ako aj problematiku chránených liečivých rastlín. Jej zámerom je priblížiť aspoň zlomok z bohatstva slovenskej prírody a rozšíriť poznatky o liečivých rastlinách. Koncepčne je výstava rozdelená do viacerých tematických celkov zameraných na históriu, poznávanie, pestovanie, zbieranie i sušenie liečivých rastlín. Značná pozornosť je venovaná terapeutickým účinkom jednotlivých druhov liečivých rastlín pri liečení rôznych chorôb, napr. tráviaceho ústrojenstva, dýchacích ciest či obehovej sústavy.

Informačné panely zapožičané zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši (pripravené v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre), prinášajú zaujímavé pohľady na liečivé rastliny aj prostredníctvom fotografií D. Dugasa, M. Habána a originálnych perokresieb I. Dančáka. Z trojrozmerných exponátov upútajú ukážky živých pestovaných byliniek, sušených liečivých rastlín v trsoch, v prachovniciach alebo inak upravených, tiež čajovín, korenín a fytofarmaceutických produktov používaných pri liečení ľudského organizmu zvnútra i zvonka. Zo starobylých publikácií o liečivých rastlinách návštevníkov určite zaujme najmä Herbár a bylinár od Petra Andreja Matthioliho a Zelinkár od Juraja Fándlyho, prvá po slovensky písaná kniha o bylinkách.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom