top

MenuKlenoty z múzejného depozitára Vytlačiť
  • 17.1.2019 – 12.3.2019

Zbierkový fond Tribečského múzea v Topoľčanoch v súčasnosti obsahuje 89 645 ks originálnych predmetov, ktoré pred zaradením do múzejného fondu tvorili autentickú zložku prírodných a spoločenských reálií. Množstvo zbierkových predmetov už bolo verejnosti predstavených v rámci expozícií alebo tematických výstav. Ďalšie exponáty, medzi nimi i najnovšie prírastky zbierkových predmetov, na sprístupnenej výstave budú mať prezentačnú premiéru.

V časti výstavy zameranej na spoločenské vedy sú okrem iných nainštalované napr. lampy zo zaniknutej uhrovskej sklárne, armáles vyhotovený na pergamene, rôzne mince, československé bankovky, obrazy či technické prístroje. Zbierka zbraní je zastúpená palnými (pušky, pištole) a chladnými zbraňami (šable, tesáky, meče, kordy). V archeologickej časti sú prezentované cenné rôznorodé artefakty, napr. pracovné náradie, hlinené nádoby, urny a stredoveké zbrane, ktoré návštevníkom priblížia materiálnu a duchovnú kultúru dávnych obyvateľov regiónu. Z etnologického fondu sú vystavené makety dvoch vývojovo odlišných typov vodných mlynov a figurálna drevorezba – miniatúra roľníckeho hospodárskeho dvora zo 40. rokov 20. storočia.

Ďalšiu časť výstavy tvoria exponáty z prírodovedných fondov. Mineralogická zbierka je v podstatnej miere zastúpená kremeňom a jeho odrodami, nesporne však zaujmú aj drevné opály, rýdza meď či striebro. Zbierkový fond z botaniky zastupujú digitálne herbárové položky rastlín, zbierku drevín napr. ginko dvojlaločné, považované za tzv. živú fosíliu. Zoologický fond reprezentujú dermoplastické preparáty rôznych druhov živočíchov, medzi nimi napr. invázne druhy ako psík medvedíkovitý a nutria riečna, ale aj zástupcovia sladkovodných rýb, vtákov a cicavcov.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom