top

MenuVoda – kolíska života a prameň zdravia Vytlačiť
  • 7.3.2019 – 11.5.2019

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Stretávame sa s ňou na zemskom povrchu aj pod povrchom, v ovzduší, rastlinách a živočíchoch, v ľudskom tele. Ako životodarná tekutina dala vznik životu na našej planéte a sprevádza nás celým životom.

Výstava s ekologickým a environmentálnym charakterom približuje význam vody pre živú prírodu – faunu, flóru a človeka. Predstavuje vodu ako kľúč k životu na Zemi, ktorej hodnotu nemožno vyjadriť číslami. Návštevníkom ponúka pohľad na vodu ako liečivú silu, ktorá výrazne ovplyvňuje telesné i duševné zdravie. Prináša informácie o kolobehu vody v prírode, trofických reťazcoch, znečisťovaní vodných zdrojov. Varuje pred neustálym úbytkom vody a vedie k zamysleniu sa nad vlastným spôsobom života z hľadiska udržateľného rozvoja.

Panelová časť výstavy s bohatým informačným a obrazovým materiálom pochádza zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Doplnená je početnými exponátmi z vlastného prírodovedného fondu, ktoré súvisia s prezentovanou témou. Paleografickú zbierku zastupujú skameneliny, napr. trilobity, amonity, zuby žralokov, lastúrniky či koraly. Fond botaniky prezentujú digitálne herbárové položky vodných a vlhkomilných druhov rastlín. Dermoplastické preparáty približujú živočíchy, ktoré sú svojím životom viazané na vodu. Vystavené sú vtáky, napr. volavka biela, orliak morský, kormorán veľký, kačica mandarínska, a sladkovodné ryby, napr. tolstolobik biely, amur biely, pleskáč vysoký a mnohé iné. Vodné cicavce zastupuje nutria riečna. Zaujímavou súčasťou výstavy je funkčný model minerálneho prameňa, varujúcou scenéria znečisteného vodného ekosystému.

Výstavou si pripomíname aj 22. marec, Svetový deň vody, ktorý bol vyhlásený v roku 1992 VZ OSN na konferencii v Rio de Janeiro. Každoročne sa pripomína od roku 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom