top

MenuMinerály sveta Vytlačiť
  • 16.05.2019 – 17.07.2019

Človek je spätý s anorganickou prírodou od nepamäti. Prvé nerastné suroviny získaval povrchovým zberom, neskôr ich začal systematicky vyhľadávať aj pod povrchom a ťažiť. Výstavná prezentácia pripravená z bohatej mineralogickej zbierky Západoslovenského múzea v Trnave priblíži návštevníkom prostredníctvom takmer stovky exponátov minerály z nálezísk z viacerých kontinentov sveta. Medzi nimi nebudú chýbať ani ukážky minerálov zo slovenských lokalít. Vystavené exponáty rôznorodou farbou a leskom potešia oko nejedného záujemcu o neživú prírodu. Určite zaujmú aj atraktívne nerasty patriace do skupiny drahých kameňov, medzi ktorými vynikajú predovšetkým ametysty a smaragdy.

Vystavené minerály vhodne dopĺňajú tematické farebné fotografie. Zobrazujú niekoľkonásobne zväčšené kryštály, ktorých detaily ešte viac priblížia krásu týchto anorganických prírodnín.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom