top

MenuChránené územia topoľčianskeho regiónu Vytlačiť
  • 23.7.2019 – 31.10.2019

Výstava približuje osobitne chránené územia prírody veľkoplošného a maloplošného charakteru nachádzajúce sa v topoľčianskom regióne. Z veľkoplošných chránených území predstavuje Chránenú krajinnú oblasť Ponitrie a Chránené vtáčie územie Tribeč. Maloplošné chránené územia sú zastúpené viacerými kategóriami, reprezentujúcimi jednu národnú prírodnú rezerváciu (NPR Hrdovická), päť prírodných rezervácií, dve prírodné pamiatky, štyri chránené areály, dva chránené stromy a päť území európskeho významu, ktoré sú zaradené do európskej siete NATURA 2000.

Prostredníctvom geologických, botanických a zoologických exponátov zo zbierok múzea a informačných posterov výstava prináša súhrnné informácie z oblasti flóry, fauny a neživej prírody významných lokalít. Približuje najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy rastlín a živočíchov a hodnotné prírodné biotopy geografických celkov Tribeč, Považský Inovec a Nitrianska pahorkatina. Súčasť výstavy tvorí približne stovka preparátov živočíchov obývajúcich tieto špecificky cenné časti prírody. Zo vzácnych druhov fauny je vystavený napr. včelár lesný, sova lesná, mačka divá, srnec hôrny a ďalšie.

Cieľom výstavy je prezentovať významné prírodné dedičstvo regiónu, jedinečnosť živej a neživej prírody, a tak prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia širokej verejnosti.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom