top

Menu„Začnite s vysťahovaním!“ ... a vypuklo SNP Vytlačiť
  • 23.8.2019 – 21.10.2019

Slovenské národné povstanie, ktorého 75. výročie si v tomto roku pripomíname, radíme k najvýznamnejším udalostiam našich novodobých dejín. Patrí medzi najväčšie protifašistické vystúpenia v čase druhej svetovej vojny a zasiahlo do životov miliónov ľudí u nás aj v zahraničí. Vďaka nemu sa Slovensko pričlenilo k štátom významnej protihitlerovskej koalície. Okrem Slovákov sa povstania zúčastnili desiatky národností z celého sveta.

Výstava sa snaží návštevníkom priblížiť Slovenské národné povstanie nielen zo stránky faktografickej, ale vďaka množstvu vystavených autentických predmetov aj po stránke prezentačnej. Návštevníci sa môžu prostredníctvom informačných panelov a sprievodného slova oboznámiť s prípravami a priebehom SNP ako v celoslovenskej, tak i v regionálnej rovine. Výstava predstavuje aj množstvo autentických predmetov, napr. uniformy a zbrane, ktoré boli za SNP používané, ale aj ďalší dobový trojrozmerný materiál a archívne dokumenty s vysokou výpovednou hodnotou.

 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom