top

MenuPaleontologická zbierka Vytlačiť
Prírodovedným zbierkam dali základ členovia vlastivedného krúžku ešte pred založením múzea. Spočiatku to boli paleontologické nálezy z vykopávok, ktoré viedol Ernest Opluštil. Neskôr bola paleontologická zbierka doplnená o kolekciu fosílií bezstavovcov rôzneho systematického zaradenia od zberateľa PhMr. Mateja Ballegha z Uhrovca a postupne sa rozširovala ďalšími nálezmi. V súčasnosti paleontologický fond múzea obsahuje 576 kusov fosílnych zvyškov organizmov z rôznych období geologickej minulosti Zeme. Ozdobou paleontologickej zbierky sú fosílne zvyšky treťohorného chobotnáča – mastodonta z pieskoviska v Kuzmiciach ako aj spodná čeľusť tohto treťohorného cicavca z Biskupovej. Do kolekcie fosílnej kvartérnej fauny bolo v roku 2004 získaných 83 častí z jaskynného medveďa i osteologické zvyšky vzácneho leva jaskynného.
 
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom