top

MenuGeologická, mineralogická a petrografická zbierka Vytlačiť

Základy geologickej zbierky múzea položili prví prírodovední pracovníci Jozef Petrík a Oľga Krivošíková, ktorí do múzea nastúpili po jeho založení, ale pracovali v ňom len krátky čas. Až roku 1988 do múzea bola prijatá geologička Jana Camacho, ktorá prehodnotila zbierkový fond geológie a doplnila druhostupňovú evidenciu. Po jej ročnom pôsobení v múzeu ju roku 1989 vystriedala geologička Mgr. Božena Petrášová, ktorá pokračuje v rozširovaní a skvalitňovaní zbierkového fondu. Pod jej kurátorstvo patrí zbierka z geológie (48 ks predmetov), mineralógie (453 ks) a petrografie (504 ks).

Mineralogická zbierka obsahuje minerálne asociácie rôznych typov ložísk zo Slovenska, niektoré horninotvorné minerály zo širšieho okolia Topoľčian i zeolitové  minerály z Indie. Pozornosť púta kolekcia opálov z oblasti stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov, z ktorých vyniká najmä drahý opál z Dubníka. Zbierku rozšírili aj mäsový opál z Herlian, voskový opál z Dargova, ako aj drevné opály či petrifikované kmene stromov z Ponickej Huty, Čakanoviec, Povrazníka a Suchého. Tvarom a farebnosťou sú zaujímavé aj odrody kremeňa – krištáľ, ametyst, ruženín, citrín a brazílske acháty, s výraznou kresbou.      V petrografickom fonde sú zastúpené vyvreté, sedimentárne i metamorfované horniny, ktoré sa podieľajú na geologickej stavbe pohorí tvoriacich región Topoľčian. Limnokvarcity z  Banského, rohovce z Maroka, či medovožltý travertín z Levíc tvoria len malú časť hodnotnej zbierky hornín.   
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom