top

MenuZoologická zbierka Vytlačiť
V rokoch 1983 - 2000 na úseku prírodných vied pracoval odborný pracovník - zoológ RNDr. Stanislav Harvančík, ktorý postupne vybudoval rozsiahlu ornitologickú zbierku. V roku 2001 do múzea na miesto zoologičky nastúpila Ing. Martina Václaviková, ktorú od 1. 6. 2004 po nástupe na materskú dovolenku a neskoršom odchode z múzea (2008) vystriedala Ing. Lenka Krošláková. V zbierkovom fonde zo zoológie múzeum eviduje 2 478 predmetov.   Zoologická zbierka obsahuje dermoplastické preparáty mnohých vzácnych živočíšnych druhov dokumentujúcich faunu regiónu. Okrem iných sem patria veľké šelmy, ako je medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, mačka divá či vydra riečna. Hodnotnými zbierkovými predmetmi sú aj preparáty v súčasnosti ohrozených dravých vtákov, zaradených do mnohých medzinárodných dohovorov na ochranu živočíchov, napr. orol kráľovský, orol skalný, sokol sťahovavý, včelár lesný a iné.  
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom