top

MenuEtnografická zbierka Vytlačiť
Budovaniu etnografického fondu až do založenia múzea nebola venovaná systematická pozornosť. Situácia sa veľmi nezmenila ani po vzniku múzea, pretože miesto etnografa nebolo obsadené. K rozširovaniu národopisnej zbierky sa pristupovalo skôr náhodne než cieľavedome, bez jej následného odborného spracovania.. Podstatný obrat nastal roku 1971, kedy na úsek etnografie nastúpil Jozef Bojkovský. Prehodnotil dovtedy získaný národopisný materiál a vykonal popis predmetov. Akvizičnú činnosť zameral na rôzne oblasti ľudovej kultúry, predovšetkým však na dokumentáciu poľnohospodárstva, remesiel, odevu a textilu, kuchynského vybavenia a pod. V budovaní zbierkového fondu od roku 1981 pokračuje odborná pracovníčka – etnografka PhDr. Blažena Šmotláková, ktorá úlohy na úseku etnografie zabezpečuje od 12. 1. 1990 popri funkcii riaditeľky múzea. Jej zbierkotvorná činnosť sa orientuje hlavne na tie oblasti ľudovej kultúry, ktoré nie sú v dostatočnej miere, resp. vôbec nie sú zdokumentované trojrozmerným materiálom. Od roku 1985 pozornosť sústreďuje aj na súčasnú ľudovú tvorbu a výtvarné umenie, ktoré dovtedy v zbierkach múzea nemali svoje zastúpenie. V posledných rokoch vybudovala rozsiahlu zbierku kraslíc zdobených rôznymi technikami (cca 800 ks) a zbierku betlehemov, ktoré vo fonde absentovali. K zaujímavým akvizíciám získaným v nedávnom období patrí kolekcia 83 ks nástrojov zo zaniknutej kolárskej dielne v Nedanovciach. Etnografický fond v súčasnosti obsahuje 4 163 predmetov dokumentujúcich rôzne oblasti tradičnej ľudovej kultúry. 


Predmety dokumentujúce súčasnú ľudovoumeleckú tvorbu:   
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom