top

MenuHistorická zbierka Vytlačiť
Pri založení múzea bol zbierkový fond histórie veľmi skromný. V prvých rokoch podstatnú časť získaných predmetov tvorili zbrane z druhej svetovej vojny, zbierka mincí a historické zbrane z 18. a 19. storočia, ktoré múzeum zakúpilo roku 1965. Do roku 1974 múzeum nemalo samostatného pracovníka pre tento odbor, zbierkový fond podľa možností budovali všetci pracovníci múzea. Funkciu historika počas pôsobenia na riaditeľských postoch vykonávali Vladimír Kedrovič (1961-1970), Jozef Bojkovský (1970-1971), Koloman Handel (1971-1982) a PhDr. Viera Mocková (1982-1985). Od roku 1974 do roku 2000 pracovala na úseku histórie odborná pracovníčka Mgr. Gabriela Chochulová. Svoju zbierkotvornú činnosť zamerala na dokumentáciu novších dejín regiónu a na spracovanie druhostupňovej evidencie jestvujúcich zbierok. Zbierkový fond histórie počas jej pôsobenia v múzeu obohatili najmä zbierky vyznamenaní a medailí z pozostalosti účastníkov protifašistického odboja, zbierka historických pečatidiel mesta Topoľčany, výrobky zaniknutých sklární v Uhrovskej doline, kompletné zariadenie sedlárskej dielne, predmety pivovarníckeho zamerania, atď. V rokoch 1987 až 1990 na úseku starších dejín pracovala odborná pracovníčka Mgr. Helena Šišková, ktorá sa venovala najmä heraldickým pamiatkam regiónu a numizmatike. Po roku 2000 na úseku histórie pracovali: Mgr. Martin Poláček (2000), Patrik Križan (2000-2001), Mgr. Jozef Klobučník (2002), Mgr. Zuzana Ďurišová (2003-2004), Mgr. Katarína Beňová (2004-2008). V septembri 2008 na miesto historika bol prijatý Mgr. Bohuš Sasko.
Zbierkový fond z histórie v súčasnosti predstavuje 22 738 predmetov. Jeho atraktívnou súčasťou je zbierka militárií. Tvoria ju strelné, najmä palné, a chladné zbrane, pochádzajúce zo 17. až 20. storočia. Strelné palné zbrane sú zasttúpené puškami, pištoľami a revolvermi. K zbierke palných zbraní patrí doplnkový materiál, ktorý predstavujú prachovnice. Najstarším predmetom v zbierke zbraní je oceľový stredoveký meč, ktroý je však len v torzálnom stave. Tribečské múzeum v Topoľčanoch malo ako prvé múzeum na Slovensku spracovaný katalóg vlastnej zbierky zbraní. Časť predmetov zo zbierky militárií v súčasnosti tvorí súčasť stálej expozície vo vojenskom útvare v Topoľčanoch a v Poľovníckom zámočku v Topoľčiankach.
Ďalšou zaujímavosťou historického fondu je zbierka výrobkov zaniknutých sklární v Uhrovskej doline, ktorú tvoria petrolejové lampy, karafy, krčahy, krígle, dózy, cukorničky, misky a iné úžitkové predmety. Zbierka obsahuje aj predmety ozdobné, napr. maľované vajíčka, ryby, ťažidlá a pod. Dominantnými kusmi zbierky sú najmä secesné petrolejové lampy s tienidlami. V súčasnosti je časť zbierky sprístupnená v Obecnom múzeu v Uhrovci.
Okrem vyššie spomenutých zbierok si pozornosť zaslúžia aj niektoré sólové kusy. Vzácna, a svojím výtvarným riešením zaujímavá je strieborná dóza baróna Stummera zo začiatku 20. stor. Obdobie existencie cechov reprezentuje v zbierkovom fonde napr. cechová truhlica (lada) z roku 1824 slúžiaca na uloženie artikúl a ďalších dôležitých písomností cechu či výučné listy topoľčianskych remeselníkov. Zaujímavé je aj bohato vyrezávané drevené harmónium z polovice 19. storočia, rastlinným ornamentom dekorovaný keramický krčah z roku 1752, plátenný slnečník z konca 19. storočia a fotografie pochádzajúce z niekdajších topoľčianskych fotoateliérov.

Od roku 1982 sa zbierkotvorná činnosť múzea v oblasti histórie zameriava aj na akvizíciu exponátov dokumentujúcich dejiny chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Pivovarnícka zbierka obsahuje vyše 15 000 predmetov, medzi ktorými vyniká napr. súbor diapozitívov zachytávajúci výrobu sladu a piva  v zaniknutých pivovaroch, uniforma sládka, rôzne pivovarnícke náčinie alebo bohatá kolekcia fliaš, korbeľov a džbánov. Významnú pomoc pri jej budovaní múzeu poskytol Ing. Milan Petráš, CSc., v tom čase pracovník Poľnohospodárskeho múzea v Nitre.

Tribečské múzeum vo svojom historickom fonde má aj hodnotnú numizmatickú zbierku. Jej základ roku 1967 položila zbierka baróna Stummera, ku ktorej postupne pribúdali prírastky z hromadných nálezov (tzv. ludanický a orešanský poklad), ale i jednotlivo získané mince a papierové bankovky. Ku koncu roka 2008 numizmatická zbierka obsahovala 3 879 položiek.
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom