Zbierky Vytlačiť

Zbierkový fond múzea v súčasnosti obsahuje 80 081 zbierkových predmetov, z toho 68 427 z oblasti spoločenských vied a 11 654 z prírodných vied.Vo svojich zbierkach múzeum má množstvo skutočne významných exponátov, napr. kolekciu výrobkov zo sklární zaniknutých začiatkom 20. storočia, bohatú numizmatickú zbierku, postupne dopĺňanú prírastkami z hromadných nálezov mincí, zbierku historických zbraní, kolekciu predmetov z oblasti ľudovej kultúry. Významná je takmer 15-tisícová zbierka dokumentujúca chmeliarstvo, sladovníctvo a pivovarníctvo na Slovensku. Z prírodovedného fondu zaujmú zbierky zoologických preparátov a paleontologických nálezov. Najcennejším exponátom z hľadiska jeho ojedinelosti a starobylosti sú fosílne zvyšky časti lebky a spodnej čeluste mastodonta. Odborníci radia tento nález k najzachovalejším nielen na Slovensku, ale aj v celej strednej Európe.

Zbierkový fond

Spoločenské vedy

Prírodné vedy