ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA Vytlačiť

(určená v zmysle § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Prevádzkovateľ:
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
Tel.: 038/5323253
Tel./fax: 038/5323021
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Web: www.tribecskemuzeum.sk

Zodpovedná osoba:
Miroslava Režová
Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
Tel.: 038/5323253
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Dotknutá osoba, t. j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú u prevádzkovateľa – Tribečského múzea v Topoľčanoch, môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania práv podľa vyššie citovaného zákona.