top

MenuProfil verejného obstarávateľa Vytlačiť

Identifikačné údaje:

Názov: Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Tribečské múzeum v Topoľčanoch je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Adresa: Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
Štatutárny zástupca: PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka

Fakturačné údaje:

IČO: 36102601
DIČ: 2021452565
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK52 8180 0000 0070 0031 1732

Kontakt:

Zodpovedná osoba: Janka Burianová, ekonómka
Tel.: 038/5323253
Fax: 038/5323021
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Internetová adresa: www.tribecskemuzeum.skSúborná správa
o zákazkách podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. (podlimitné zákazky s využitím EKS)
s cenami vyššími ako 5 000,- € bez DPH za 4. štvrťrok 2017.

Hodnota zákazky: 27 538,- € s DPH
Predmet zákazky: Stravné poukážky pre zamestnancov
Úspešný uchádzač: DOXX – Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom