Profil verejného obstarávateľa Vytlačiť

Identifikačné údaje:

Názov: Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Tribečské múzeum v Topoľčanoch je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Adresa: Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
Štatutárny zástupca: PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka

Fakturačné údaje:

IČO: 36102601
DIČ: 2021452565
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK52 8180 0000 0070 0031 1732

Kontakt:

Zodpovedná osoba: Janka Burianová, ekonómka
Tel.: 038/5323253
Fax: 038/5323021
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.
Internetová adresa: www.tribecskemuzeum.sk