top

MenuZmluvy 2013 Vytlačiť
číslo zmluvydátum zverejneniazmluvný subjektpredmet zmluvy suma
55/2013 18.2.2013 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Členský príspevok 64 €
7/2013 12.5.2013 ELLIO spol. s r.o., Novozámocká 242, Nitra 949 05 Stavebné práce - odvlhčenie budovy múzea 145 914,65 €
TM-3/2013 2.6.2013 ZILLION quadrate, s.r.o., Tovarníky služby IT neurčená
TM-4/2013 2.6.2013 Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova tr.č.1, 949 01 Nitra Odvlhčenie budovy múzea - archeologický výskum neurčená
TM 5/2013 13.6.2013 Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o., Pri strelnici 10 Odvlhčenie budovy múzea - stavebný dozor 5 250 €
TM-6/2013 26.6.2013 Miroslav Gieci, KG-KANS, Sládkovičova 534/48, Topoľčany Dodanie kancelárskeho a spotrebného tovaru neurčená
TM-9/2013 30.7.2013 ARCHJANČEK & spol., s.r.o., Trenčín zhotovenie PD 980 €
3004/Z/13/H 30.8.2013 Antes B+M, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná Revitalizácia elektronického zabezpečovacieho systému 1992,40 €
TM-12/2013 9.9.2013 INMAT Jozef Hanuš, J. Kráľa 716/58, Solčany Stavebné práce - vykurovací systém, 1. etapa 15 721,61 €
08/A/2013 10.9.2013 Koodis ART Inžiniering, s. r. o. Nitra Stavebný dozor - vykurovanie l. a II. etapa 500,- €
Dodatok 1 k zmluve PM 1/2013 10.09.2013 Ponitrianske múzeum v Nitre archeologický výskum 310 €
TM-1/2013/ZP 25.09.2013 Lesy SR, š.p., Banská Bystrica prenájom ZP 35,- €
Dodatok č.1 ZoD 3004/Z/13/H 25.09.2013 Antes B+M s.r.o. EZS 0,- €
ZoD č. 14/2013 09.10.2013 Jozef Hanuš INMAT, Solčany Stavebné práce - vykurovanie 2. etapa 16 501,21 €
818019 02.11.2013 ASTOR SLOVAKIA, s. r. o., Benediktiho 5, Bratislava Propagácia TM 100 €
12.12.2013 RWE GAS Slovensko, s. r .o. , Mlynská 31, Košice/td> Dodatok k Zmluve neurčená
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom