top

MenuZmluvy 2019 Vytlačiť
číslo zmluvydátum zverejneniazmluvný subjektpredmet zmluvySuma s DPH
Zmluva č. 57/2019 4.2.2019 ZMS, Kapitulská 23, Banská Bystrica Členský príspevok na rok 2019 102,00 €
Zmluva č.2/2019/TM 12.2.2019 Vedecká hračka, o. z., Kalinčiakova 5, Banská Bystrica Prenájom výstavy 10,- €/výstavný deň
Zmluva o výpožičke č.09/19 1.3.2019 SMOPaJ, Liptovský Mikuláš Zapožičanie výstavy 13,- €
Zmluva č.4/2019/TM o prenájme výstavy 14.3.2019 ENTOTERA Michal Zachar, Prievidza Prenájom výstavy 220,- €
Komisionárska zmluva č. 5/2019 14.3.2019 ENTOTERA Michal Zachar, Prievidza Predaj tovaru
Zmluva o reštaurovaní č. TM 6/2019 18.4.2019 akad. mal. Jaroslav Solárik, Nedožery-Brezany Reštaurovanie ZP 900,- €
Zmluva o reštaurovaní č. TM 7/2019 2.5.2019 Mgr. art. Martin Mikuláš, Bagarova 193, Práznovce Reštaurovanie ZP 3840,- €
Komisionárska zmluva č. TM 8/2019 10.5.2019 Jozef Hornáček, kpt. Nálepku 20, Smolenice Predaj tovaru
Návrh PZ č. 467 9000895 10.5.2019 Kooperatíva poisťovňa, a. s., Bratislava Poistenie prepravy zásielok 55,01 €
Zmluva na dodanie tovaru č.11/2019 16.9.2019 STOP LUP, s.r.o., V. Spanyola 23, Žilina Inštalácia kamerového systému 5842,98 €
Zmluva č. 12/2019 /TM o prenájme predmetov 22.10.2019 Ladislav Raffay, Dolné Ozorovce Prenájom predmetov na výstavu 70,00 €
Kúpna zmluva č. 1/2019 29.10.2019 Mgr. Ivan Mallo, Topoľčany Nákup ZP 450,00 €
Kúpna zmluva č. 2/2019 29.10.2019 RNDr. Stanislav Harvančík, Partizánske Nákup ZP 4180,00 €
Kúpna zmluva č. 3/2019 29.10.2019 Mgr. Terézia Kyseľová, Topoľčany Nákup ZP 210,00 €
Kúpna zmluva č. 4/2019 29.10.2019 Silvia Škvareninová, Bošany Nákup ZP 140,00 €
Kúpna zmluva č. 5/2019 29.10.2019 Milan Žiak, Trnava Nákup ZP 2107,00 €
Kúpna zmluva č. 6/2019 29.10.2019 RNDr. Stanislav Harvančík, Partizánske Nákup ZP 2800,00 €
Kúpna zmluva č. 7/2019 29.10.2019 RNDr. Stanislav Harvančík, Partizánske Nákup ZP 1414,00 €
Komisionárska zmluva č. 13/2019 /TM 29.10.2019 Jozef Hornaček, Smolenice Predaj tovaru
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h
Reklamný panel

Nový edičný titul


bottom