ČLOVEK VERZUS PRÍRODA
MAN VERSUS NATURE

📆 22.  September - 2. December 2022

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Výstava prostredníctvom informačných bannerov a rôznorodých diorám navodzuje reálny obraz o antropogénnych prostrediach, ktoré vznikajú pod silným vplyvom človeka. Textový a fotodokumentačný materiál, geologické a zoologické exponáty, ako aj lisované herbárové položky stručne charakterizujú urbánne (mestské), industriálne (priemyselné), agrárne (poľnohospodárske) a rurálne (vidiecke) prostredia. Prezentácia zoznamuje so synantropiou vyjadrujúcou spolužitie rôznych druhov rastlín a živočíchov v blízkosti človeka i s domestikáciou niektorých zvierat. Prináša informácie aj o introdukovaných a inváznych druhoch flóry a fauny. Časť výstavy je tematicky zameraná na jednu z lokalít neaktívnych lomov v okrese Topoľčany, ako výstup vedeckovýskumnej činnosti realizovanej v rokoch 2016-2020.

Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

Podporené

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Prehľad zaujímavých článkov, príspevkov, podcastov a noviniek múzea

Obrázek editujete kliknutím

Kontakt

Otváracie hodiny 

Výstavy

Mgr. Stanislava Saadoonová, lektorka, kultúrna manažérka
lektorka@tribecskemuzeum.sk

Maj - August

 Pondelok - piatok: 8.00 - 16.00 h 

Sobota:                 10.00 - 14.00 h 

September - Apríl

Pondelok - streda: 8.00 - 16.00 h

Štvrtok - piatok:     9.00 - 17.00 h

Sobota:                           zatvorené

Spojte sa s nami

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk

© 2022 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené