DVOJNÍCI MENOVCI Z PRÍRODY

📆 9. September - 11. November 2021

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Výstava pripravená v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, priblíži históriu vzniku názvoslovia organizmov z ríše rastlín, húb a živočíchov. Na základe určitých charakteristických znakov a vlastností, spojitostí s inými organizmami, či základov slov, uvádza príklady druhov, ktorých spája spoločné pomenovanie.

Druhové názvy rastlinných a živočíšnych organizmov bývajú odvodené podľa rozličných kritérií. Často to býva zafarbenie tela alebo jeho časti (napr. líška oranžová, líška hrdzavá, medveď hnedý), tvar a výzor tela (sova dlhochvostá, rosička okrúhlolistá, chochlačka vrkočatá), alebo ekologické vlastnosti, ako je biotop (kukučka lúčna, srnec lesný, syseľ pasienkový). Na základe takýchto spoločných znakov prezentujú „dvojníkov“ dermoplastické preparáty jednotlivých druhov živočíchov, sušené rastliny a preparáty húb, ktoré sú doplnené fotografickými zábermi.

Podporené

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Blog - múzeum online

Prehľad zaujímavých článkov, príspevkov a noviniek múzea

Obrázek editujete kliknutím

Kontakt

Otváracie hodiny 

Výstavy

Mgr. Stanislava Saadoonová, lektorka, kultúrna manažérka
lektorka@tribecskemuzeum.sk

Maj - August

 Pondelok - piatok: 8.00 - 16.00 h 

Sobota:                 10.00 - 14.00 h 

September - Apríl

Pondelok - streda: 8.00 - 16.00 h

Štvrtok - piatok:     9.00 - 17.00 h

Sobota:                           zatvorené

Spojte sa s nami

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk

© 2021 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené