PRÍBEH ZBRANÍ 

📆 19. November 2021 - 28. Február 2022

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Zbrane sú staré ako ľudstvo samotné. Už v dávnoveku ľudia veľmi dobre vedeli, že môžu byť ohrození niečím väčším a silnejším, než sú oni sami. To isté platilo aj o možnosti stretu s inými ľuďmi. Človek je ale tvor rozumný, a tak zistil, že je účinnejšie a jednoduchšie sa brániť útoku, keď má niečo v ruke. A tak postupne vznikli predmety, ktorým my dnes hovoríme zbrane.

Zbrane sú skupinou predmetov, ktorá je nesmierne rozmanitá a zaujímavá nielen pre odborníkov (historici, archeológovia, metalurgovia atď.), ale aj pre odbornú a laickú verejnosť. Počas tisícročí vzniklo nepreberné množstvo rôznych typov zbraní, z ktorých viaceré boli slepou uličkou – ale iné zasa vo viac či menej pozmenenej podobe prežili až do dnešnej doby. Zbrane boli predmetmi, od ktorých bol závislý život človeka – s ich pomocou sa bojovalo, človek sa s nimi mohol brániť agresorom, divej zveri, ale zbrane sa tiež uplatnili aj pri rozmanitých športových aktivitách či reprezentačných účeloch.

Vo všetkých týchto rovinách sú zbrane prezentované na novootvorenej výstave „Príbeh zbraní“ v priestoroch Tribečského múzea v Topoľčanoch. Vystavené predmety pochádzajú zo zbierok nášho múzea, Ponitrianskeho múzea v Nitre, Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, Spolku oživenej histórie Milites Nobiles a zo zbierok Michala Franka.

 Výstava návštevníkovi priblíži chronologický vývoj zbraní od doby kamennej do začiatku 20. storočia. Delí sa na tri celky, ktoré sú inštalované v jednotlivých miestnostiach. Prvý celok približuje vývoj zbraní a zbroje od praveku do 17. storočia. V mnohých prípadoch ide o historické originály či archeologické nálezy, z ktorých niektoré pochádzajú aj z topoľčianskeho regiónu. Svojou krásou tu vynikajú najmä nálezy z doby bronzovej, ale aj originálne meče a prilby zo 16. a 17. storočia.

Druhý celok približuje obdobie, kedy prevládali palné zbrane. Sú tu odprezentované historické lovecké brokovnice i guľovnice, pušky vojenské aj športové, a tiež repliky stredovekých palných zbraní. O najkrajších a najvzácnejších kusoch boli vytvorené informačné panely s podrobnejším popisom. V niektorých prípadoch ide o unikáty nielen v našom, ale aj v európskom priestore. Naše múzeum má, okrem zbierok zbraní, aj vlastnú zbierku militárií, z ktorých mnohé sú na výstave v rámci tohto celku tiež sprístupnené. Ide o pamätné predmety na službu v 1. a 2. svetovej vojne, ale aj predmety z mladších období, napríklad z obdobia socializmu.

 Tretí celok návštevníkovi odprezentuje chladné zbrane, predovšetkým originálne šable a kordy, a tiež repliky aj originály historických kuší, lukov, rôznych druhov šípov a príbuzného materiálu. A keďže sa zbrane často využívali aj na šport, je tu (najmä) pre menších návštevníkov pripravená aj strelnica, na ktorej si môžu precvičiť svoju mušku.

Podporené

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Prehľad zaujímavých článkov, príspevkov, podcastov a noviniek múzea

Obrázek editujete kliknutím

Kontakt

Otváracie hodiny 

Výstavy

Mgr. Stanislava Saadoonová, lektorka, kultúrna manažérka
lektorka@tribecskemuzeum.sk

Maj - August

 Pondelok - piatok: 8.00 - 16.00 h 

Sobota:                 10.00 - 14.00 h 

September - Apríl

Pondelok - streda: 8.00 - 16.00 h

Štvrtok - piatok:     9.00 - 17.00 h

Sobota:                           zatvorené

Spojte sa s nami

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk

© 2021 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené