Prírodné vzácnosti okresu Topoľčany

📆 21.  September - 29. November 2023

Výstava priblíži krásy a vzácnosti prírody okresu Topoľčany. Svojím obsahovým zameraním prezentuje prírodné osobitosti a špecifiká pohorí Tribeč a Považský Inovec, ako aj hodnotné časti prírody Nitrianskej pahorkatiny. Prostredníctvom bannerov predstaví jednotlivé kategórie maloplošných chránených území zahŕňajúce národnú prírodnú rezerváciu, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, chránené areály, chránené stromy a taktiež veľkoplošné chránené územie Chránenú krajinnú oblasť Ponitrie. Výstava podáva aj informácie o územiach zaradených do európskej sústavy chránených území NATURA 2000, akými sú chránené vtáčie územie Tribeč a viaceré územia európskeho významu. Neživú prírodu, flóru a faunu jednotlivých lokalít prezentuje nielen bohatý textový a fotografický materiál, ale najmä množstvo zbierkových predmetov zo zoologického a geologického fondu. Súčasťou výstavy je aj najnovší prírastok zoologickej zbierky – dermoplastický preparát samice jeleňa lesného, ktorý bol zakúpený vďaka realizácii projektu podporeného Fondom na podporu umenia „Akvizícia dermoplastického preparátu jeleňa lesného do zbierkového fondu Tribečského múzea v Topoľčanoch“.

Podporené

Prehľad zaujímavých článkov, príspevkov, podcastov a noviniek múzea

Otváracie hodiny 

Výstavy

Mgr. Stanislava Saadoonová, lektorka, kultúrna manažérka
lektorka@tribecskemuzeum.sk

Maj - August

 Pondelok - piatok: 8.00 - 16.00 h 

Sobota:                 10.00 - 14.00 h 

September - Apríl

Pondelok - streda: 8.00 - 16.00 h

Štvrtok - piatok:     9.00 - 17.00 h

Sobota:                           zatvorené

Spojte sa s nami

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk

© 2023 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené