Zem, miesto pre život - nespútané živly

📆 2. Júl - 2. Október 2020

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

❖ Príroda v dôsledku nadmerného čerpania prírodných zdrojov a intenzívneho, neúnosného zaťažovania produktmi ekonomických činností postupne znižuje až stráca schopnosť vyrovnávať sa so zmenami. Narúšajú sa vzájomné väzby medzi jednotlivými zložkami prírody. Výsledkom toho sú trvalé, nežiaduce zmeny prírody a tieto majú spätný negatívny dopad na existenciu samotného človeka. Tejto v súčasnosti pre ľudstvo naliehavej téme globálnych environmentálnych problémov sa venuje výstava „Zem, miesto pre život – nespútané živly“, ktorú pripravilo Tribečské múzeum v Topoľčanoch v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Textovo-obrazová časť na paneloch približuje 4 živly – oheň, zem, vzduch a vodu z environmentálneho pohľadu. Dôsledky ľudskej činnosti zapríčinili negatívnu zmenu kvality životného prostredia a vyvolali problémy, ktoré majú celosvetový charakter - kyslé dažde, skleníkový efekt, zväčšovanie ozónovej diery, ohrozenie biodiverzity, úbytok tropických dažďových pralesov, nárast objemu odpadov a problémy ich odstraňovania ... Mení sa klíma, vodstvo, pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo. 

Výstava je doplnená o trojrozmerné predmety zo súkromných a múzejných zbierok (živočíchy, sopka, prameň...) a o možnosť vyskúšať si rôzne fyzikálne pokusy.

Obrázek editujete kliknutím

Podporené

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Kontakt

Otváracie hodiny 

Výstavy

Mgr. Zuzana Marková, lektorka, kultúrna manažérka
lektorka@tribecskemuzeum.sk

Mgr. Ľubomír Opáth, múzejný pedagóg
mpedagog@tribecskemuzeum.sk

Október - Marec

 Pondelok - piatok: 8.00 - 16.30 h 

Apríl - September 

Pondelok - piatok: 8.00 - 16.30 h

Sobota:                  10.00 - 16.00 h

Zadajte svoju e-mailovú adresu

Spojte sa s nami

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Dokumenty

Zverejňovanie

Projekty

Múzejné novinky

Polstoročnica 

Zmluvy

- Akvizícia zbierkových predmetov 

Ponuka podujatí

História 

Verejné obstarávanie

Kalendárium

Interaktívne podujatia

Knižnica

Ochrana osobných údajov

Kontakt

Výstavy

Na stiahnutie

© 2020 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené