Tvorivá dielňa

Rozmanitý svet zvierat

📆 6. Marec - 30. Jún 2020   

Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou, ktoré je určené pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, netradičným spôsobom priblíži biodiverzitu živočíšnej ríše. Prostredníctvom dermoplastických preparátov a farebných fotografií predstaví rozmanitosť jednotlivých druhov živočíchov a upozorní na ich charakteristické znaky a spôsob, akým sa prispôsobujú prostrediu, v ktorom žijú. Prezentované sú rozličné druhy stavovcov, predovšetkým ryby a vtáky, ktoré boli získané z dotácie Fondu na podporu umenia v rámci projektu „Akvizícia do zbierkového fondu zoológie“. Podujatie je spojené s tvorivými činnosťami, pri ktorých si návštevníci precvičia manuálnu zručnosť a šikovnosť. Pripravené je vyrábanie zvierat z drôtikov, štipcov, papiera a rôznych iných materiálov. Vedomosti získané v prezentačnej časti podujatia si môžu overiť pri riešení rôznych úloh vedomostného charakteru, ako sú tajničky, rébusy
a kvízy zamerané na zaujímavé fakty zo sveta živočíchov.

Návštevu podujatia je potrebné dohodnúť vopred na:

Tel. č.                   038/5323 253

Email:                  mpedagog@tribecskemuzeum.sk


Podporené


Akvizíciu preparátov podporil z  verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Obrázek editujete kliknutím

Prednášky

Botanika

Archeológia

Ing. Oľga Kostolná botanicka@tribecskemuzeum.sk   

Mgr. Peter Gábor, PhD. archeolog@tribecskemuzeum.sk   

● Flóra chránených území okresu Topoľčany  

● Zo života Slovanov  

● Vzácne a chránené druhy rastlín regiónu a Slovenska  

● Paleolit – staršia doba kamenná 

● Orchidey – rastlinné skvosty prírody  

● Prví roľníci na Slovensku  

● Liečivé rastliny regiónu  

● Spracovanie kovu v stredoveku  

● Rastliny v kozmetike  

● Stromy a kry, ich význam a ochrana  

Zoológia

História

Ing. Lenka Krošláková zoologicka@tribecskemuzeum.sk   

Mgr. Bohuš Sasko historik@tribecskemuzeum.sk   

● Ochrana živočíchov a živočíšnych spoločenstiev  

● Prechádzka históriou Topoľčian – exkurzia po historických pamiatkach        

● Fauna chránených území okresu Topoľčany  

● Choroby, postrach ľudstva  

● Neželaní návštevníci – živočíchy ľudských obydlí  

● Havária v Černobyle  

● 1. apríl – Svetový deň vtákov  

● Súdnictvo včera a dnes  

● 4. október – Svetový deň zvierat  

● Vývoj názvov ulíc v Topoľčanoch  

● Vzácne druhy živočíchov pohoria Tribeč  

● Židia na Slovensku – židovský cintorín v Topoľčanoch  

● Pyramídy – div sveta  

● Topoľčany v období 1. ČSR  

● Rodina Stummerovcov v Topoľčanoch  

● Potulky po Gruzínsku  

● Staroveké Grécko (Atény, Mykény, Delfy)  

● História peňazí na Slovensku 

Geológia

História  

Mgr. Jana Prícka geologicka@tribecskemuzeum.sk 

Mgr. Ondrej Godál historia@tribecskemuzeum.sk   

● Geológia topoľčianskej kotliny  

● Od kameňa po železo  

● Neznámy svet slovenských drahokamov  

● SNP v okolí Topoľčian  

● Vývoj Zeme  

● Vojenstvo v dobe Veľkej Moravy  

● Využívanie nerastného bohatstva Zeme 

● Zo stredovekej histórie Topoľčian  

● Rok 1968 – rok nádejí a sklamaní  

● Z dejín pivovarníctva  

● Koniec vojny v okrese Topoľčany  

● Veľká noc v minulosti  

● Vianoce našich predkov  

● Fašiangové tradície 

● Stridžie dni

Ekológia a environmentalistika

Mgr. Ľubomír Opáth mpedagog@tribecskemuzeum.sk   

● Základy ekológie a environmentalistiky  

● Ochrana prírody – NATURA 2000, chránené územia okresu Topoľčany, NP SR                  

● Lesy – lesné ekosystémy  

● Ochrana a stav životného prostredia 

Termíny prednášok a exkurzie je potrebné vopred dohodnúť s prednášajúcimi na t. č. 038/5323 253, resp. na uvedených e-mailových adresách.

Poplatok za prednášku

Poplatok za terénnu exkurziu

V priestoroch múzea, resp. v Topoľčanoch

0,20 €

Mimo mesta Topoľčany

0,40 €

„Prechádzka históriou Topoľčian“

1,00 €

Zľavnený poplatok

0,50 €


📧 Kontakt

🕒 Otváracie hodiny

Tvorivé dielne, interaktívne podujatia

 
Pondelok - piatok: 8.00 - 15.00 h  

Zadajte svoju e-mailovú adresu

Spojte sa s nami

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Dokumenty

Zverejňovanie

Projekty

Múzejné novinky

Knižnica

Ochrana osobných údajov

Kontakt


© 2020 Tribečské múzeum v Topoľčanoch