Ponuka podujatí

Jaskyne v našom regióne

📆 11. Marec - 19. Máj 2022

Podujatie tematicky zamerané na najznámejšie jaskyne na Slovensku a v okrese Topoľčany. Pozostáva z prezentačnej a tvorivej časti. V prezentačnej časti prostredníctvom osteologického materiálu z paleontologického zbierkového fondu a geologického zbierkového fondu Tribečského múzea v Topoľčanoch sa účastníci zoznámia s medveďom jaskynným a druhohornými formami jaskynných výplní. V tvorivej časti najmenší návštevníci, deti materských škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl, môžu popustiť uzdu svojej fantázii a oživiť prostredníctvom pasteliek živočíchy v omaľovánkach, ktoré vyhynuli pred mnohými rokmi. Zaujímavosti z jaskynnej ríše si môžu preniesť na maľovanie na kamene pomocou temperových a vodových farieb. Novonadobudnuté informácie či vedomosti získané prehliadkou zbierkových predmetov môžu využiť pri ďalších ponúkaných vedomostných a tvorivých aktivitách. Postreh a pamäť im preveria zaujímavé spoločenské hry ako napríklad rébusy vytvárania slov z kameňov. Precíznosť a manuálnu zručnosť môžu preukázať aj pri vytváraní zápichov v tvare netopiera. Prostredie a atmosféru tvorivej dielne dotvárajú kresby a obrázky rekonštrukcií zobrazujúce jaskynné živočíšstvo.

Dinosaurí ateliér

📆 2. Máj - 20. Máj 2022

Podujatie je určené predovšetkým deťom materských škôl a žiakom základných škôl. Na krídlach fantázie sa prenesiete do dávnych dôb, kde na Vás čakajú tvorivé aktivity, ktoré sú zamerané na tajomný svet dinosaurov. Rôznymi technikami si vyrobíte 3D dinosaurov z papiera, z plastelíny či z hrnčiarskej hliny, maľovanie sadrových odliatkov v tvare dinosaurov.

Tešíme sa na Vás!

Návštevu podujatia je potrebné dohodnúť vopred na tel.č. 038/532 32 53

Prednášky

Botanika

Archeológia

Ing. Oľga Kostolná  

Mgr. Peter Gábor, PhD. 

 Flóra chránených území okresu Topoľčany  

 Zo života Slovanov  

 Vzácne a chránené druhy rastlín regiónu a Slovenska  

 Paleolit – staršia doba kamenná 

 Orchidey – rastlinné skvosty prírody  

 Prví roľníci na Slovensku  

 Liečivé rastliny regiónu  

 Spracovanie kovu v stredoveku  

❖ Rastliny v kozmetike  

 Stromy a kry, ich význam a ochrana  

Zoológia

História

Ing. Lenka Krošláková 

Mgr. Bohuš Sasko  

 Ochrana živočíchov a živočíšnych spoločenstiev  

❖ Prechádzka históriou Topoľčian – exkurzia po historických pamiatkach        

 Fauna chránených území okresu Topoľčany  

 Choroby, postrach ľudstva  

 Neželaní návštevníci – živočíchy ľudských obydlí  

 Havária v Černobyle  

 1. apríl – Svetový deň vtákov  

 Súdnictvo včera a dnes  

 4. október – Svetový deň zvierat  

 Vývoj názvov ulíc v Topoľčanoch  

 Vzácne druhy živočíchov pohoria Tribeč  

Židia na Slovensku – židovský cintorín v Topoľčanoch  

 Pyramídy – div sveta  

 Topoľčany v období 1. ČSR  

❖ Rodina Stummerovcov v Topoľčanoch  

 Potulky po Gruzínsku  

 Staroveké Grécko (Atény, Mykény, Delfy)  

❖ História peňazí na Slovensku 

Geológia

História  

Mgr. Jana Prícka

Mgr. Ondrej Godál  

 Geológia topoľčianskej kotliny  

❖ Od kameňa po železo  

❖ Neznámy svet slovenských drahokamov  

❖ SNP v okolí Topoľčian  

 Vývoj Zeme  

 Vojenstvo v dobe Veľkej Moravy  

❖ Využívanie nerastného bohatstva Zeme 

 Zo stredovekej histórie Topoľčian  

❖ Rok 1968 – rok nádejí a sklamaní  

 Z dejín pivovarníctva  

 Koniec vojny v okrese Topoľčany  

 Veľká noc v minulosti  

 Vianoce našich predkov  

 Fašiangové tradície 

 Stridžie dni

Ekológia a environmentalistika

Mgr. Ľubomír Opáth

 Základy ekológie a environmentalistiky  

❖ Ochrana prírody – NATURA 2000, chránené územia okresu Topoľčany, NP SR                  

 Lesy – lesné ekosystémy  

 Ochrana a stav životného prostredia 

Termíny prednášok a exkurzie je potrebné vopred dohodnúť s prednášajúcimi na t. č. 038/5323 253, resp. na uvedených e-mailových adresách.

Poplatok za prednášku

Poplatok za terénnu exkurziu

V priestoroch múzea,
mimo priestorov múzea

0,40 €

„Prechádzka históriou Topoľčian“

1,00 €

Zľavnený poplatok

0,50 €

Prehľad zaujímavých článkov, príspevkov, podcastov a noviniek múzea

Obrázek editujete kliknutím

Kontakt

Otváracie hodiny

Podujatia

Tvorivé dielne, interaktívne podujatia

 
Pondelok - piatok: 8.00 - 15.00 h  

Vstupné 

Tvorivá dielňa

1,00 €

Výtvarné podujatia 

1,00 €

Pedagogický a rodičovský dozor zdarma

Minimálny počet návštevníkov na tvorivú dielňu, interaktívne podujatie, výtvarné podujatie je 5 osôb. Maximálny počet je 24 (30) osôb.

Spojte sa s nami

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk

© 2022 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené