Október - Marec

Po - pia: 8.00 - 16.30 h

Apríl - September

Po - pia: 8.00 - 16.30 h
So        10.00 - 16.00 h

Obrázek editujete kliknutím

OZNAM

Osobná návšteva knižnice múzea nie je možná až do odvolania.
V prípade nutnosti je potrebné dohodnúť telefonicky vopred podmienky služby.
Až do odvolania múzeum nerealizuje hromadné kultúrno-vzdelávacie aktivity, napr. sprievodné podujatia k výstavám, prezentačné podujatia s tvorivými dielňami, interaktívne podujatia, prednášky, semináre a pod. 

Obľúbené podujatie NOC MÚZEÍ a GALÉRIÍ 2020, ktoré sa malo uskutočniť v máji, sa presúva na 14.11.2020.

Múzeum ponúka predaj minerálov a skamenelín z lokalít Madagaskar, Maroko a Maďarsko. 

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

O MÚZEU

Tribečské múzeum v Topoľčanoch je kultúrna inštitúcia fondového charakteru so zbierkotvorným, vedeckovýskumným,
kultúrno-vzdelávacím a metodickým zameraním. V sieti slovenských múzeí sa radí medzi regionálne vlastivedné múzeá s užšou špecializáciou
na dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku.
Od apríla 2002 je zriaďovateľom múzea Nitriansky samosprávny kraj.
Sídlom múzea je historická budova bývalého cisársko-kráľovského okresného súdu. Objekt bol postavený ako účelová budova koncom 19. storočia a v roku 2014 bol na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
 V súčasnosti múzeum vlastní viac ako 90 200 zbierkových predmetov z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré prezentuje verejnosti. 

Obrázek editujete kliknutím

Z HISTÓRIE COLNÍCTVA NA SLOVENSKU

16.9. - 13.11.2020

GÁBRIŠOVKY - MEDZI UMENÍM A ZBERATEĽSTVOM

8.10.2020 - 9.2.2021

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Mohlo by vás zaujímať

Obrázek editujete kliknutím

Kalendárium

Prehľad podujatí na rok 2020

Obrázek editujete kliknutím

Prednášky

Prednášky odborných pracovníkov na rôzne zaujímavé témy z histórie, ekológie, archeológie... 

Obrázek editujete kliknutím

Múzejné novinky

Občasník vydávaný pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 

Obrázek editujete kliknutím

Tvorivé dielne 
Interaktívne podujatia

Podujatia pre deti, žiakov alebo
pre vopred nahlásené skupiny
a jednotlivcov 

Expozícia Príroda stredného Ponitria

Územie ohraničené Nitrianskou pahorkatinou a pohoriami Tribeč, Považský Inovec a Strážovské vrchy, ktoré expozícia dokumentuje, sa vyznačuje veľkou biologickou diverzitou podmienenou členitosťou reliéfu a pestrým geologickým podkladom. Prostredníctvom zbierkových predmetov z geológie, paleontológie, zoológie a botaniky, farebných fotografií, kresieb, textov a máp expozícia poskytuje pomerne ucelený prehľad o neživej prírode a o zástupcoch flóry 
a fauny typických pre región stredného Ponitria.

Základné informácie o charakteristike prírodných pomerov územia, geologickej stavbe a prezentovaných formách biotopov poskytuje blok prúdových vitrín.
S geologickou stavbou územia oboznamujú súbory hornín základných geologických jednotiek podieľajúcich sa na geologickom zložení územia, ako aj niektoré druhy minerálov a nálezy skamenelín dokumentujúce jednotlivé obdobia geologickej minulosti. Biotopy lesov a krovín, skál, stepí, lesostepí, polí, lúk, pasienkov a brehov vôd sú dokumentované lisovanými herbárovými položkami, chrobákmi a motýľmi, ako aj preparátmi niektorých druhov stavovcov. Priestor tu nachádza i fotodokumentácia zameraná nielen na najvzácnejšie rastlinné a živočíšne klenoty, ale aj na viaceré biologicky hodnotné územné celky regiónu. Zachytáva najmä veľmi zriedkavé a ojedinelo sa vyskytujúce druhy flóry, či už endemitné alebo reliktné, ako aj ďalšie chránené taxóny. Z nich medzi najpozoruhodnejšie patria orchidey zo Strážovských vrchov, považované za skutočné skvosty medzi rastlinami.

Obrázek editujete kliknutím

Spodná čeľusť mastodonta, Biskupová, 1962

Obrazové pozadie kresby s panoramatickým záberom na pohorie Tribeč prostredníctvom detailov flóry a vegetačných zoskupení, s množstvom sušených rastlín, zoologických preparátov, ako aj prvkov geologického podložia naznačuje prostredie zmienených ekosystémov v priestorovej vitríne. Zástupcovia obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov dokumentujú rozmanitosť foriem života znázorňovaných biotopov danej oblasti. Expozícia súhrnne predstavuje 147 druhov živočíchov, od veľkých šeliem ako sú medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid, cez skupinu ohrozených dravých vtákov a sov, až po najpočetnejšie zastúpenú skupinu spevavcov. V roku 2017 bol vodný biotop expozície doplnený preparátmi rýb, zakúpenými z projektu Fondu na podporu umenia „Akvizícia rýb do zbierkového fondu Tribečského múzea v Topoľčanoch“. Dermoplastické preparáty párnokopytníkov obohatili expozíciu v roku 2019.
Z projektu Fondu na podporu umenia „Akvizícia do zbierkového fondu zoológie“ bol zakúpený daniel škvrnitý, z účelovej dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja jeleň lesný. 

Prostredie veľkoplošnej vitríny, ktoré dotvára kresba približujúca scenériu treťohornej krajiny so skupinkou mastodontov, vypĺňajú fosílne osteologické zvyšky týchto stavovcov nájdené vo vrstvách piesčitých sedimentov. Nachádza sa tu horná čeľusť mastodonta so zachovanými klami s celkovou dĺžkou 3 370 mm a dĺžkou klov 2 200 mm z nálezovej lokality Kuzmice pri Topoľčanoch, nájdená v roku 1960 a spodná čeľusť mastodonta z lokality Biskupová, zachránená v roku 1962. Oba exponáty patria k najvzácnejším paleontologickým unikátom prezentovaných fosílnych stavovcov.

Expozícia návštevníkom poskytuje nielen estetický zážitok príjemný pre oko, 
ale je predovšetkým zdrojom mnohých poznatkov o prírodných hodnotách regiónu.   

Horná čeľusť mastodonta, Kuzmice, 1960

Vstupné

Otváracie hodiny

Vstupné na 1 výstavu 
Zľavnené vstupné

1,00 €
0,50 €

Vstupné do expozície
Zľavnené vstupné

1,00 €
0,50 €

Vstupné na všetky podujatia 
(dve výstavy + expozícia)
Zľavnené vstupné 


2,50 €
1,50 €

Vstupné na tvorivú dielňu

1,00 €

Vstupné na interaktívne podujatie

1,00 €

Poplatok za prednášku
V priestoroch múzea,
mimo priestorov múzea

0,40 €

Poplatok za terénnu exkurziu  


„Prechádzka históriou mesta Topoľčany“
s exkurziou na židovský cintorín
Zľavnený poplatok


1,00 €
0,50 €

Použitie fotoaparátu / videokamery

2,00 € 

Výstavy, expozícia


Október - Marec 

 Pondelok - piatok: 8.00 - 16.30 h  

             posledný vstup o 16.00 h

 
Apríl - September  

 Pondelok - piatok: 8.00 - 16.30 h  

             posledný vstup o 16.00 h

 Sobota:                10.00 - 16.00 h 

             posledný vstup o 15.30 h

Tvorivé dielne, interaktívne podujatia

 
Pondelok - piatok: 8.00 - 15.00 h  


Knižnica múzea

 
Utorok:                    8.30 - 14.30 h 

Štvrtok:                  8.30 - 14.30 h


Odborné konzultácie

 
Utorok:                    8.30 - 14.30 h 

Štvrtok:                  8.30 - 14.30 h

Nárok na zľavnené vstupné majú  

Dôchodcovia, deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ 
 Držitelia kariet ISIC, ITIC, TOURISTCARD, preukazu ZŤP

Nárok na bezplatný vstup na všetky podujatia majú  

Deti do 3 rokov, rodičovský dozor na tvorivú dielňu 
 Pedagogický dozor na všetky podujatia 
 Držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií ČR 

Zadajte svoju e-mailovú adresu 

Spojte sa s nami

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Dokumenty

Zverejňovanie

Projekty

Múzejné novinky

Polstoročnica

Ponuka podujatí

Knižnica

Ochrana osobných údajov

Kontakt

Výstavy

© 2020 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené