❖ Ponuka tlačovín

MAPA PAMIATOK STRATENÉHO MESTA

Kultúrna mapa zaniknutých i zachovaných umeleckohistorických pamiatok a lokalít spojených s dejinami Topoľčian a blízkeho okolia (súčasťou mapy je aj obec Tovarníky, historicky aj urbanistický spätá s Topoľčanmi).

Kniha: SLOVENSKOpédia

Autor: Andrea Kelö Žačoková

Ilustrácie: Zuzana Bartová

Bohato ilustrovaná SLOVENSKOpédia sumarizuje najrôznejšie fakty a zaujímavosti o našej krajine.

Knihu si môžte zakúpiť v múzeu.

cena: 20€

Grafia: Popoludňajší oddych pri múzeu

Grafiku si môžte zakúpiť v múzeu.

cena: 25€

Prehľad zaujímavých článkov, príspevkov, podcastov a noviniek múzea

Mgr. Stanislava Saadoonová, lektorka, kultúrna manažérka

✆ 038/5323 253

lektorka@tribecskemuzeum.sk

Spojte sa s nami

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk

© 2023 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené