Obrázek editujete kliknutím

❖ Ponuka tlačovín

MAPA PAMIATOK STRATENÉHO MESTA

Kultúrna mapa zaniknutých i zachovaných umeleckohistorických pamiatok a lokalít spojených s dejinami Topoľčian a blízkeho okolia (súčasťou mapy je aj obec Tovarníky, historicky aj urbanistický spätá s Topoľčanmi).

CHRÁNENÁ PRÍRODA OKRESU TOPOĽČANY

Publikácia je určená všetkým záujemcom o prírodu z radov odbornej i laickej verejnosti, ktorým poslúži ako významný zdroj vedomostí o prírodných osobitostiach topoľčianskeho regiónu.

BLOG - MÚZEUM ONLINE

Prehľad zaujímavých článkov, príspevkov, podcastov a noviniek múzea

Obrázek editujete kliknutím

Kontakt

Mgr. Zuzana Marková, lektorka, kultúrna manažérka

✆ 038/5323 253

lektorka@tribecskemuzeum.sk

Spojte sa s nami

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk

© 2021 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené