Mesiac - Január

Žezlo

Najstaršia prvá dochovaná písomná zmienka z Topoľčian je z roku 1235. Osadu pri rieke Nitra pod názvom Tupulchan vtedy panovník Belo IV. daroval správcovi kráľovských stajní Dionýzovi. V roku 1347 za kráľom Ľudovítom I. prišla delegácia z Topoľčian a žiadala ho o rozšírenie súdnych právomocí. Kráľ nariadil, aby topoľčianski mešťania boli súdení vlastným richtárom a mestskou radou. Dôkazom toho je aj žezlo ako odznak súdnej právomoci, ktoré bolo pri tejto príležitosti zhotovené. Má železný valcovitý krk zdobený plastickými okružiami. Do neho je vsadená drevená rukoväť potiahnutá kožou. Dĺžka celej rukoväte je 55 cm, hlavica je guľovitá s priemerom asi 7,5 cm. Vrch hlavice je zdobený pozláteným intarzovaným krížom. Na hlavici je čitateľný text : *S*C*E*P*T*R*U*M* REGIO PRIVILEGIATE CIVITATIS NAGY TAPOLCSAN. DIE 24. AUGUSTI 1437. ( v preklade: žezlo kráľovského privilegovaného mesta Veľké Topoľčany, 24. augusta 1437). Z toho je zrejmé, že žezlo je iba novšou kópiou starého žezla. Názov Nagy Tapolcsan je totiž neskoršieho dáta, používal sa asi od 18. stor. Taktiež renesančná majuskula použitá na hlavici je typickým písmom neskoršieho obdobia. Žezlo je tak s najväčšou pravdepodobnosťou iba kópiou strateného originálu. Aj napriek tomu je cennou a významnou historickou pamiatkou k dejinám mesta Topoľčany.

Žezlo
Žezlo

Mesiac - Február

Sánka druhu Anancus arvernensis lokalita Biskupová
Sánka druhu Anancus arvernensis

Fosílne zvyšky mastodontov

Medzi klenoty paleontologickej zbierky Tribečského múzea v Topoľčanoch jednoznačne patria fosílne zvyšky neogénnych chobotnancov – mastodontov. Väčšiu časť nálezov tvoria len úlomky izolovaných zubov a dlhých kostí končatín, aké sa pomerne bežne nachádzajú aj v zbierkových fondoch iných slovenských múzeí a vedeckých inštitúcií. Výnimku tvoria dva jedinečné nálezy, ktoré sú dominantami prírodovednej expozície múzea. Rozmermi a majestátnosťou predstavujú veľmi atraktívne exponáty, o ktoré návštevníci múzea prejavujú značný záujem. Ide o výnimočne dobre zachovalú sánku so zubami a takmer kompletnú lebku s impozantnými klami. Na Slovensku sú skutočnými unikátmi a aj v celoeurópskom meradle patria medzi vedecky najcennejšie fosílie mastodontov.

Fosílne zvyšky mastodontov pochádzajú z lokalít, kde sa vek sedimentov v ktorých sa našli odhaduje na približne na 5-6 miliónov rokov. Približne 3 km vzdušnou čiarou na severozápad od mesta Topoľčany sa nachádza lokalita Kuzmice, kde bola v roku 1960 nájdená lebka mastodonta (podľa súčasnej revízie patriaca taxónu Mammut aff.borsoni). Samotné nálezisko je situované v dnes už takmer zaniknutej pieskovni, vzdialenej 450-500 m juhovýchodným smerom od cestnej komunikácie, ktorá vedie z Kuzmíc do Jacoviec. Fosílny materiál ležal v hĺbke 6 m pod povrchom na báze sivožltých až hrdzavých pieskov. Okrem lebky pochádza z lokality aj niekoľko fragmentov zubov druhu Anancus arvernensis.

Sánka druhu Anancus arvernensis bola nájdená pri obci Biskupová. Miestom nálezu je bývalá pieskovňa roľníckeho družstva, ktorá sa nachádza v časti Staré Vinohrady severovýchodným smerom od obce. Fosília bola objavená v hĺbke 3,2 m v riečnom piesku s prímesou jemného štrku, vekovo bola zaraďovaná do spodného pliocénu pred približne 45 miliónmi rokov.

Na základe rekonštrukcií je jasné, že vzhľadom sa mastodonty podobali dnes žijúcim slonom. V porovnaní s nimi mali kratšie a relatívne hrubšie končatiny, dlhšie telo a menšiu hlavu. Väčšina mastodontov dosahovala menšie alebo porovnateľné rozmery ako recentné slony. 

Mammut aff.borsoni

Prehľad zaujímavých článkov, príspevkov a noviniek múzea

Otváracie hodiny 

Výstavy

Mgr. Stanislava Saadoonová, lektorka, kultúrna manažérka
lektorka@tribecskemuzeum.sk

Maj - August

 Pondelok - piatok: 8.00 - 16.00 h 

Sobota:                 10.00 - 14.00 h 

September - Apríl

Pondelok - streda: 8.00 - 16.00 h

Štvrtok - piatok:     9.00 - 17.00 h

Sobota:                           zatvorené

Spojte sa s nami

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk

© 2023 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené