top

MenuAktuálne podujatia Vytlačiť

Výstava Stredoveké nálezy zo stredného Ponitria

  • 20.5.2016 – 31.8.2016

Výstava predstavuje širokej verejnosti výsledky archeologického bádania realizovaného za posledné polstoročie na rôznych lokalitách stredného Ponitria. Výskumy v konkrétnych časových obdobiach realizovali interní i externí pracovníci Tribečského (Vlastivedného) múzea v Topoľčanoch. Výstava je usporiadaná do jednotlivých tematických okruhov, obsahovo vychádzajúcich zo zbierkového fondu múzea (stredoveké zbrane, pracovné náradie, nádoby, šperky, mince a iné). Nainštalované exponáty vhodne dopĺňajú veľkoplošné postery so zaujímavým textom a farebnou obrazovou prezentáciou. Návštevníci výstavy tak získajú základný prehľad o materiálnej a duchovnej kultúre od 11. do 16. storočia.


Prezentačné podujatie s tvorivou dielňou Spoznaj život v praveku

  • 21.5.2016 – 23.8.2016

Podujatie kombinujúce prvky edukačného, tvorivého a zábavného procesu je adresované deťom materských škôl a žiakom základných škôl. Zaujímavým a hravým spôsobom prostredníctvom rôznych skamenelín a archeologických nálezov priblíži nielen prehistorický život v štvrtohorách, ale aj vývojové obdobia praveku. Informačno-vzdelávaciu časť podujatia spestria rôzne tvorivé aktivity. Okrem omaľovánok a kreslenia jaskynných malieb je pre účastníkov pripravené aj modelovanie štvrtohorných živočíchov či sošiek venuší. Zručnosť a kreativitu deti preukážu aj pri zhotovovaní papierových modelov mamuta technikou origami. Aktívne zapojenie do edukačného procesu prinesie tiež práca s replikami historických nádob a tvorba vlastnej nádoby.


Prechádzka históriou mesta Topoľčany

Tribečské múzeum v Topoľčanoch pre všetkých záujemcov o históriu pripravilo podujatie pod názvom Prechádzka históriou mesta Topoľčany. Počas prehliadky mesta sa oboznámia s najvýznamnejšími kultúrnohistorickými pamiatkami Topoľčian, získajú poznatky o dávnej minulosti mesta, napr. o školstve na začiatku minulého storočia, o dejinách židovskej náboženskej obce, o prvom vlaku v Topoľčanoch či ďalších iných zaujímavostiach. Prehliadka je spojená aj s ukážkami fotografií starých Topoľčian dokumentujúcich premenu mesta. Je určená pre všetky vekové kategórie, pre každého, kto má záujem spoznať kus histórie okresného mesta Topoľčany.
V prípade záujmu termín prechádzky je potrebné vopred dohodnúť s Mgr. Saskom (č.t. 038/5323 253). Minimálne 3 osoby, poplatok 1 € za osobu.

 
O múzeu Vytlačiť
Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Inštitúcia realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.
 

Otváracie hodiny

október - marec:
po - pia 8.00 - 16.30 h
apríl - september:
po - pia 8.00 - 16.30 h
so 10.00 - 16.00 h

bottom