Knižnica múzea

❖ Špecializovaná knižnica

Tribečské múzeum v Topoľčanoch prakticky od svojho vzniku okrem zbierkových fondov budovalo aj fond knižničný. Vznikli tým základné predpoklady na vytvorenie vlastnej knižnice múzea, ktorá sa v knižničnom systéme Slovenskej republiky radí medzi špecializované knižnice. V súčasnosti knižničný fond obsahuje 9 429 titulov. Jedná sa hlavne o odbornú literatúru (z vedných odborov zastúpených v múzeu), ale nechýba ani literatúra regionálna. Záujemcovia o knižničné služby majú možnosť prezenčne študovať odbornú literatúru, dostupný je tiež fond periodík, či už zborníkov, novín alebo odborných časopisov, vychádzajúcich od konca 19. storočia po súčasnosť. Na požiadanie im budú vyhotovené kópie písomných materiálov. Kopírovanie písomných materiálov a vyhotovenie digitálnych obrazových záznamov je spoplatnené podľa osobitného cenníka. 

❖ Fotoarchív 

Na oddelení knižnice môžu záujemcovia využívať taktiež fotoarchív múzea. Obsahuje viac ako 20 300 čiernobielych negatívov, 5 000 pozitívov a takmer 50 000 digitálnych záberov, dokumentujúcich prírodu, históriu, pamiatky regiónu s akcentom na mesto Topoľčany a aktivity múzea v jednotlivých oblastiach jeho odbornej činnosti. 

Najstaršie tituly 

Nové tituly podporené projektom

Ponuka tlačovín

CHRÁNENÁ PRÍRODA OKRESU TOPOĽČANY

Publikácia je určená všetkým záujemcom o prírodu z radov odbornej i laickej verejnosti, ktorým poslúži ako významný zdroj vedomostí o prírodných osobitostiach topoľčianskeho regiónu.

Prehľad zaujímavých článkov, príspevkov, podcastov a noviniek múzea

Otváracie hodiny

Knižnica

Mária Bagová, dokumentátorka

✆ 038/5323 253

kniznica@tribecskemuzeum.sk


Utorok:    8.00 - 14.00 h

Štvrtok:   8.00 - 14.00 h

Cenník knižničných služieb

Zápisné do knižnice

6,00 € na rok

3,00 € na polrok

Štúdium zbierkových predmetov

1,00 € na 1 hodinu (aj začatú)

Odborné konzultácie

2,00 € na 1 hodinu (aj začatú)

Kopírovanie písomných materiálov, časopisov, kníh

0,30 € za 1 stranu A4

Fotografovanie vlastným fotoaparátom/mobilným zariadením

- Textové dokumenty, knihy, časopisy

0,30 € za 1 stranu A4

- Fotografie z fotoarchívu

0,30 € za 1 záber

Digitalizácia negatívov, skeny pozitívov z fotoarchívu

1,50 € za 1 ks + 0,50 € za 1 CD/DVD

V poplatku (zápisné do knižnice) je zahrnuté prípadné poskytnutie študijného materiálu z dokumentačného fondu múzea, vyhľadanie obrazových záznamov z fotoarchívu múzea a odborná metodická pomoc knihovníčky/dokumentátorky.

Digitálne kópie sa poskytujú na CD/DVD, USB alebo elektronickou poštou.

Pri uverejnení fotografií je bádateľ povinný uviesť, že pochádzajú z fotoarchívu Tribečského múzea v Topoľčanoch.

Spojte sa s nami

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk

© 2023 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené