Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb.
Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Jednotlivé objednávky, zmluvy a faktúry nájdete v samostatných sekciách.

Smernice

Smernica č. TM – 6/2021 o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Faktúry


Faktúry za rok 2012


Faktúry za rok 2013 


Faktúry za rok 2014 


Faktúry za rok 2015 


Faktúry za rok 2016 


Faktúry za rok 2017 


Faktúry za rok 2018 


Faktúry za rok 2019 


Faktúry za rok 2020 


Faktúry za rok 2021 


Faktúry za rok 2022 


Faktúry za rok 2023 

Objednávky

Objednávky za rok 2012

Objednávky za rok 2013

Objednávky za rok 2014 

Objednávky za rok 2015 

Objednávky za rok 2016 

Objednávky za rok 2017 

Objednávky za rok 2018 

Objednávky za rok 2019 

Objednávky za rok 2020 

Objednávky za rok 2021

Objednávky za rok 2022 

Objednávky za rok 2023

Zmluvy za rok 2011

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

TM 1/2011

15.02.2011

Zväz múzeí, Kapitulská 23, Bratislava

členské príspevky na r. 2011

suma

64 €

TM 2/2011 

01.06.2011 

Zillion quadrate s.r.o., Tovarníky 

služby IT 

suma

80 € 

TM 3/2011 

04.11.2011 

ARCHJANČEK & spol., s.r.o., Trenčín 

zhotovenie PD 

suma

5 378 € 

1/2011 

13.12.2011 

Jozef Halmo, Bošany 

zbierkové predmety 

suma

120 € 

2/2011 

13.12.2011 

Viera Tomková, Chynorany 

zbierkové predmety 

suma

45 € 

Zmluvy za rok 2012 

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

1/2012 

30.01.2012

VAŠA Slovensko Račianske mýto 1/B, Bratislava 

Stravné lístky 

suma

neurčená

54/2012 

31.01.2012 

Zväz múzeí na Slovensku Kapitulská 23, Banská Bystrica 

Členské príspevky 

suma

64 € 

TM 1/2012 

14.03.2012 

ARCHJANČEK & spol., s.r.o., Trenčín 

zhotovenie PD "Odvlhčenie budovy" 

suma

5 980 € 

TM 2/2012 

02.06.2012 

ZILLION quadrate, s.r.o., Tovarníky 

služby IT 

suma

neurčená 

TM 3/2012 

7.7.2012

Decodom, Pílska 7, Topoľčany 

Zmluva o dodávke tovarov 

suma

1632,85 € 

1/2012 

6.11.2012 

SNM-Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Zámocká 1. Modrý Kameň 

Nájomná zmluva 

suma

201,76 € 

818033 

6.12.2012 

ASTOR SLOVAKIA, s. r. o., Benediktiho 5, Bratislava 

Propagácia múzea v Cestovnom lexikóne 2013 

suma

100 € 

Zmluvy za rok 2013

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

55/2013 

18.2.2013

Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica 

Členský príspevok 

suma

64 € 

7/2013 

12.5.2013 

ELLIO spol. s r.o., Novozámocká 242, Nitra 949 05 

Stavebné práce - odvlhčenie budovy múzea 

suma

145 914,65 € 

TM-3/2013 

2.6.2013

ZILLION quadrate, s.r.o., Tovarníky 

služby IT 

suma

neurčená 

TM-4/2013 

2.6.2013 

Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova tr.č.1, 949 01 Nitra 

Odvlhčenie budovy múzea - archeologický výskum 

suma

neurčená 

TM 5/2013 

13.6.2013 

Koodis Art Inžiniering Nitra s.r.o., Pri strelnici 10 

Odvlhčenie budovy múzea - stavebný dozor 

suma

5 250 € 

TM-6/2013 

26.6.2013 

Miroslav Gieci, KG-KANS, Sládkovičova 534/48, Topoľčany 

Dodanie kancelárskeho a spotrebného tovaru 

suma

neurčená 

TM-9/2013 

30.7.2013 

ARCHJANČEK & spol., s.r.o., Trenčín 

zhotovenie PD 

suma

980 € 

3004/Z/13/H 

30.8.2013 

Antes B+M, s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná 

Revitalizácia elektronického zabezpečovacieho systému 

suma

1992,40 € 

TM-12/2013 

9.9.2013 

INMAT Jozef Hanuš, J. Kráľa 716/58, Solčany 

Stavebné práce - vykurovací systém, 1. etapa 

suma

15 721,61 € 

08/A/2013 

10.9.2013 

Koodis ART Inžiniering, s. r. o. Nitra 

Stavebný dozor - vykurovanie l. a II. etapa 

suma

500,- € 

Dodatok 1 k zmluve PM 1/2013 

10.09.2013 

Ponitrianske múzeum v Nitre 

archeologický výskum 

suma

310 € 

TM-1/2013/ZP 

25.09.2013 

Lesy SR, š.p., Banská Bystrica 

prenájom ZP 

suma

35,- € 

Dodatok č.1 ZoD 3004/Z/13/H 

25.09.2013 

Antes B+M s.r.o. 

EZS 

suma

0,- € 

ZoD č. 14/2013 

09.10.2013 

Jozef Hanuš INMAT, Solčany 

Stavebné práce - vykurovanie 2. etapa 

suma

16 501,21 € 

818019 

02.11.2013 

ASTOR SLOVAKIA, s. r. o., Benediktiho 5, Bratislava 

Propagácia TM 

suma

100 € 


12.12.2013 

RWE GAS Slovensko, s. r .o. , Mlynská 31, Košice/td> 

Dodatok k Zmluve 

suma

neurčená 

Zmluvy za rok 2014 

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

57/2014 

24.2.2014 

Zväz múzeí, Kapitulská 23, Bratislava 

členský príspevok na r. 2014 

suma

64 € 

Nájomná zmluva č. 1/2014 

10.3.2014 

Jerguš Sivoš, PhD., Bratislava 

Nájom predmetov na výstavu 

3602056033 

13.3.2014

Kooperativa, poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 

Poistenie ZP na výstavu 

suma

2,20 € 

6579525742 

30.4.2014 

Kooperativa, poisťovňa, a.s., Farská 30, Nitra 

Poistenie prepravy zásielok 

suma

150,19 € 

ZoD č.7/2014 

19.5.2014 

Antes B+M, s. r. o., Trenčianska Turná, prevádzka Hlohovec 

Inštalácia EZS 2. etapa 

suma

1 652,33 € 

ZoD č.8/2014 

23.5.2014 

Antes GM, spol. s r. o., Jilemnického 25, Trenčín 

Revitalizácia EPS 

suma

7 368,00 € 

ZoD č.9/2014 

2.7.2014 

Koval Systems, a. s., Krížna 950/10, Beluša 

Úložný mobiliár 

suma

23 196,00 € 

Nájomná zmluva č. 2/2014 

26.8.2014 

Obec Rajčany 

Prenájom výstavy 

suma

25,00 € 

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 25/99HC 

26.8.2014 

ANTES HC, Hlohovec 

Zmena údajov 

suma

0 € 

Nájomná zmluva č. 3/2014 

4.9.2014 

ENTO TERA, Prievidza 

Prenájom výstavy 

suma

400,00 € 

Komisionárska zmluva č. 1/2014 

4.9.2014 

ENTO TERA, Prievidza 

Predaj tovaru 

suma

400,00 € 

Kúpna zmluva TM č. 1/2014 

8.9.2014 

ZILLION quadrate s. r. o., Tovarníky 

Dodávka PC 

suma

2 670,00 € 

818007 

8.9.2014

ASTOR Slovakia, s. r. o., Bratislava 

Propagácia TM 

suma

100,00 € 

ZoD č.15/2014 

12.10.2014 

LK PROJEKT Ing. Ladislav Klačanský, Solčany 

Projektová dokumentácia 

suma

4 500,00 € 

TM-17/2014 

16.12.2014 

VAŠA Slovensko, s r.o., Bratislava 

Stravné lístky

suma

neurčená 

TM-16/2014 

21.12.2014 

Antes HC,s.r.o. Hlohovec 

Kontrola a servis EZS 

suma

2642,82 €  

TM-18/2014 

21.12.2014 

Antes GM, spol. s r. o., Trenčín 

Kontrola a servis EPS 

suma

6626,34 € 

Zmluvy za rok 2015 

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

Zmluva č. 114/15/BTS/TPO 

26.2.2015 

BOZPO AGENCY, Radlinského 471, Topoľčany 

Služby BOZP a PO 

suma

11,62 €/mes. 

Zmluva č. 114/15/PZS 

26.2.2015

BOZPO AGENCY, Radlinského 471, Topoľčany 

Služby PZS 

suma

5 €/mes. 

Zmluva o výpožičke č. 14/15 

1.4.2015 

SMOPaJ, Školská č. 4, Liptovský Mikuláš 

Zapožičanie výstavy 

suma

23,24 € 

Komisionárska zmluva č. 1/2015 

14.5.2015 

Jozef Horňáček, Smolenice 

Predaj tovaru 

suma


č. 59/2015 

19.5.2015

ZMS, Kapitulská 23, Banská Bystrica 

Členský príspevok na rok 2015 

suma

96,00 € 

Z201512760-Z 

25.6.2015 

Ing. Miroslav Balga-NIKOL Martin 

Účelový úložný mobiliár do depozitárov 2. etapa 

suma

23 988,00 € 

Z201512761-Z 

25.6.2015 

STOP LUP, s. r. o., Žilina 

Kamerový systém ochrany objektu 

suma

8 980,00 € 

č. 0998024019 

29.6.2015 

Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 

Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 

suma

83,65 € 

č. 5518023905 

29.6.2015

Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 

Havarijné poistenie 

suma

131,09 € 

č. 3559002012 

29.6.2015 

Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 

Poistenie zodpovednosti za škodu 

suma

44,00 € 

č. 0808023820 

29.6.2015 

Kooperativa, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava 

Poistenia majetku 

suma

1 398,72€ 

Zmluva o spolupráci TM-14/2015 

27.7.2015 

BONUS CARD, s. r. o., Chmelinec 1416/16, Púchov 

Zľavová karta 

suma

150,00 € 

Kúpna zmluva č. 1/2015 

16.11.2015 

Jozef Merašický – NÁBYTOK, Poľovnícka 347/23, Tovarníky 

Kancelársky nábytok 

suma

1 760,00 € 

818206 

1.12.2015 

ASTOR SLOVAKIA, s. r. o., Benediktiho 5, Bratislava 

Propagácia TM 

suma

100,00 € 

Kúpna zmluva č. Z201540990_Z 

17.12.2015 

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 

Stravné poukážky 

suma

26 390,00 € 

Zmluvy za rok 2016 

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

Nájomná zmluva č. 1/2016 

7.1.2016

Peter Hoffmann, Levice 

Prenájom výstavy 

suma

50 € 

Zmluva č. 59/2016 

8.2.2016 

ZMS, Kapitulská 23, Banská Bystrica 

Členský príspevok na rok 2016 

suma

102,00 € 

Nájomná zmluva č. 2/2016 

15.2.2016 

Dezider Kremmer, Bíňa 

Prenájom výstavy 

suma

100,00 € 

Servisná zmluva č. 2406/2016 

4.7.2016 

STOP LUP, s.r.o., V. Spanyola 23, Žilina 

Servis KS 

suma

172,20 €/ročne 

Zmluva č. 8/1000072351 

22.8.2016 

ZVS, a.s., Tovarnícka 2208, Topoľčany 

Dodávka a odvádzanie vody 

suma

38,00€/mes. 

Dodatok k Nájomnej zmluve č. TM-1/2013 

1.10.2016 

Lesy SR, š.p., Banská Bystrica 

Prenájom ZP 

suma

35,00 € 

TM-8/2016 

20.11.2016 

Rudolf Valášek, Váhovce 

Realizácia výstavy 

suma


838101 

28.11.2016 

ASTOR SLOVAKIA, s. r. o., Benediktiho 5, Bratislava 

Propagácia TM 

suma

100,00 € 

800805021-5-2007-DUNZ 

21.12.2016

ŽSR, Bratislava, Klemensova 8 

Dohoda o ukončení zmluvy 

suma


Zmluvy za rok 2017 

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z201540990_Z 

20.1.2017

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 

Zmena osobitných požiadaviek 

suma


Dohoda k zmluve č. 114/15/BTS/TPO 

23.1.2017

Igor Rybanský BOZPO AGENCY Radlinského 471, Topoľčany 

BOZP a PO 

suma


Dohoda k zmluve č. 114/15/PZS 

23.1.2017

Igor Rybanský BOZPO AGENCY Radlinského 471, Topoľčany 

PZS

suma


ZMLUVA č. 114/17/BTS/TPO 

23.1.2017

BOZPO AGENCY s.r.o. Radlinského 471, Topoľčany 

BOZP a PO 

suma

13,94€/mes. 

ZMLUVA č. 114/17/PZS 

23.1.2017

BOZPO AGENCY s.r.o. Radlinského 471, Topoľčany 

PZS 

suma

6,00 €/mes. 

ZMLUVA č. 1/2017 

3.2.2017 

Ján Hertlík, Kukučínova 2, Pezinok 

Prenájom výstavy 

suma

400,00 € 

ZMLUVA č. 2/2017 

15.2.2017 

Ján Hertlík, Kukučínova 2, Pezinok 

Komisionársky predaj

suma


ZMLUVA č. 60/2017 

16.2.2017

ZMS, Kapitulská 23, Banská Bystrica 

Členský príspevok na rok 2017 

suma

102,00 € 

Zmluva o výpožičke č. 58/17 

28.8.2017 

SMOPaJ, Školská ul. č. 4, Liptovský Mikuláš 

Výpožička výstavy 

suma

24,00 € 

Zmluva o dielo č. 11/TO 

28.8.2017 

Gaarp Media s. r. o., Československých parašutistov 19, Bratislava 

Propagácia múzea 

suma

98,40 € 

Kúpna zmluva č. 1/2017 

8.12.2017

Milan Žiak, Trnava 

Nákup ZP 

suma

2760,00 € 


29.12.2017 

DECUS, s.r.o., Švermova 53, Banská Bystrica 

Výpoveď zmluvy 

suma29.12.2017 

BOZPO AGENCY, s.r.o., Radlinského 471, Topoľčany 

Ukončenie zmluvy 

suma


Zmluva č. 071//18/BTS/TPO 

29.12.2017 

BKS SAFETY, s.r.o., A. Hlinku 227/6, Bánovce nad Bebravou 

Služby PO a BOZP 

suma

13,94 €/mes. 

Zmluvy za rok 2018 

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

Zmluva o výpožičke č. 1/2018 

17.1.2018

Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. č. 1, Hlohovec 

Výpožička výstavy 

suma

20,00 € 

Zmluva č. 58/2018 

15.2.2018 

ZMS, Kapitulská 23, Banská Bystrica 

Členský príspevok na rok 2018 

suma

102,00 € 

Zmluva č. 3/2018/TM 

5.3.2018 

Ing. Jaroslav Burjaniv, Tlmače 

Nájom výstavy 

suma

50,00 € 

Zmluva č. 6/2018/TM 

14.5.2018 

MVDr. Milan Jeřábek 

Nájom výstavy 

suma

40,00 € 

Zmluva č. 7/2018/TM 

18.5.2018 

ENTOTERA Michal Zachar, Prievidza 

Nájom výstavy 

suma

300,00 € 

Zmluva komisionárska č. 8/2018/TM 

18.5.2018 

ENTOTERA Michal Zachar, Prievidza 

Predaj tovaru 

suma


Zmluva komisionárska č. 9/2018/TM 

22.5.2018

Jozef Hornaček 

Predaj tovaru 

suma


Zmluva č. 11/2018/TM 

31.5.2018

ZILLION quadrate, s. r. o., Tovarníky 

Služby IT 

suma

neurčená

Zmluva č. 14/2018/TM 

2.11.2018 

Roman Vrána 

Nájom výstavy 

suma

100,00 € 

Kúpna zmluva č. 1/2018 

19.11.2018 

Milan Žiak 

Nákup ZP 

suma

2012,00 € 

Kúpna zmluva č. 2/2018 

19.11.2018 

Ing. Stanislav Harvančík 

Nákup ZP 

suma

4500,00 € 

Kúpna zmluva č. 3/2018 

19.11.2018 

Jozef Hornáček 

Nákup ZP 

suma

300,00 € 

Kúpna zmluva č. 4/2018 

19.11.2018 

Mgr. Ivan Mallo 

Nákup ZP 

suma

500,00 € 

Kúpna zmluva č. 5/2018 

19.11.2018 

Peter Bako 

Nákup ZP 

suma

600,00 € 

Zmluvy za rok 2019 

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

Zmluva č. 57/2019 

4.2.2019 

ZMS, Kapitulská 23, Banská Bystrica 

Členský príspevok na rok 2019 

suma

102,00 € 

Zmluva č.2/2019/TM 

12.2.2019 

Vedecká hračka, o. z., Kalinčiakova 5, Banská Bystrica 

Prenájom výstavy 

suma

10,- €/výstavný deň 

Zmluva o výpožičke č.09/19 

1.3.2019 

SMOPaJ, Liptovský Mikuláš 

Zapožičanie výstavy 

suma

13,- € 

Zmluva č.4/2019/TM o prenájme výstavy 

14.3.2019 

ENTOTERA Michal Zachar, Prievidza 

Prenájom výstavy 

suma

220,- € 

Komisionárska zmluva č. 5/2019 

14.3.2019 

ENTOTERA Michal Zachar, Prievidza 

Predaj tovaru 

suma


Zmluva o reštaurovaní č. TM 6/2019 

18.4.2019 

akad. mal. Jaroslav Solárik, Nedožery-Brezany 

Reštaurovanie ZP 

suma

900,- € 

Zmluva o reštaurovaní č. TM 7/2019 

2.5.2019 

Mgr. art. Martin Mikuláš, Bagarova 193, Práznovce 

Reštaurovanie ZP 

suma

3840,- € 

Komisionárska zmluva č. TM 8/2019 

10.5.2019 

Jozef Hornáček, kpt. Nálepku 20, Smolenice 

Predaj tovaru 

suma


Návrh PZ č. 467 9000895 

10.5.2019 

Kooperativa poisťovňa, a. s., Bratislava 

Poistenie prepravy zásielok 

suma

55,01 € 

Zmluva č. 3559006259

30.6.2019 

 Kooperatíva poisťovňa, a. s. , Štefanovičova 4, Bratislava 

PZP

suma

44,50 €

Zmluva č. 5519001607

30.6.2019 

 Kooperatíva poisťovňa, a. s. , Štefanovičova 4, Bratislava 

Havarijné poistenie

suma

118,07 €

Zmluva č. 0999000205

30.6.2019 

 Kooperatíva poisťovňa, a. s. , Štefanovičova 4, Bratislava 

Poistenie prepr. osôb

suma

71,15 €

Zmluva č. 1009900825

30.6.2019 

 Kooperatíva poisťovňa, a. s. , Štefanovičova 4, Bratislava 

Poistenie majetku

suma

2019,03 €

Zmluva na dodanie tovaru č.11/2019 

16.9.2019 

STOP LUP, s.r.o., V. Spanyola 23, Žilina 

Inštalácia kamerového systému 

suma

5842,98 € 

Zmluva č. 12/2019 /TM o prenájme predmetov 

22.10.2019 

Ladislav Raffay, Dolné Ozorovce 

Prenájom predmetov na výstavu 

suma

70,00 € 

Kúpna zmluva č. 1/2019 

29.10.2019 

Mgr. Ivan Mallo, Topoľčany 

Nákup ZP 

suma

450,00 € 

Kúpna zmluva č. 2/2019 

29.10.2019 

RNDr. Stanislav Harvančík, Partizánske 

Nákup ZP 

suma

4180,00 € 

Kúpna zmluva č. 3/2019 

29.10.2019 

Mgr. Terézia Kyseľová, Topoľčany 

Nákup ZP 

suma

210,00 € 

Kúpna zmluva č. 4/2019 

29.10.2019 

Silvia Škvareninová, Bošany 

Nákup ZP 

suma

140,00 € 

Kúpna zmluva č. 5/2019 

29.10.2019 

Milan Žiak, Trnava 

Nákup ZP 

suma

2107,00 € 

Kúpna zmluva č. 6/2019 

29.10.2019 

RNDr. Stanislav Harvančík, Partizánske 

Nákup ZP 

suma

2800,00 € 

Kúpna zmluva č. 7/2019 

29.10.2019 

RNDr. Stanislav Harvančík, Partizánske 

Nákup ZP 

suma

1414,00 € 

Komisionárska zmluva č. 13/2019 /TM 

29.10.2019 

Jozef Hornaček, Smolenice 

Predaj tovaru 

suma


Zmluvy za rok 2020 

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

Zmluva č. 59/2020 

12.2.2020 

ZMS, Kapitulská 23, Banská Bystrica 

Členský príspevok na rok 2020 

suma

102,00 € 

Zmluva č.  A 14504361 

17. 2. 2020

Orange, a. s., Metodova 8, Bratislava 

SIM karta 

suma


Návrh PZ.467 9001175 

3.3.2020 

Kooperativa poisťovňa, a. s., Bratislava 

Poistenie prepravy zásielok 

suma

53,04 € 

Komisionárska zmluva č. 3/2020/TM 

5.3.2020 

Jozef Hornáček, Smolenice 

Predaj tovaru 

suma


 TM-5/2020

 29.5.2020

ZILLION quadrate, s. r. o., Pod kaštieľom 276, Tovarníky

Služby IT

suma

120,00 €

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

 16. 7. 2020

innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava

Dodávka plynu

suma


Zmluva o reštaurovaní č. TM 8/2020

 7. 9. 2020

Artworks, s. r. o., Mgr. art. Martin Mikuláš, Práznovce 

 Reštaurovanie ZP

suma

3120 € 

Kúpna zmluva č. 1/2020 

 5. 11. 2020

Ing. Stanislav Harvančík, Partizánske

 Nákup ZP

suma

4 110,- €

Kúpna zmluva č. 2/2020 

 5. 11. 2020

RNDr. Stanislav Harvančík, Partizánske 

 Nákup ZP

suma

1 900,- €

Kúpna zmluva č. 3/2020 

 5. 11. 2020

Ing. Jaroslav Španko, Bratislava

 Nákup ZP

suma

600,- €

Zmluva č. 9/2020/TM

 18. 12. 2020

ANTES HC, s. r. o., Hlohovec

Kontrola a servis EZS

suma

3110,20 €

Zmluva č.10/2020/TM

23.12.2020

ANTES GM, spol. s r. o., Jilemnického 25, Trenčín 

Kontrola a servis EPS

suma

4900,00 €

Zmluvy za rok 2021 

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

Zmluva č.61/2021

10. 2. 2021 

ZMS, Kapitulská 23, Banská Bystrica

 Členský príspevok na rok 2021

suma

160,- €

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

9. 3. 2021

innogy Slovensko, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava 

 Dodávka plynu

suma


Zmluva o reštaurovaní č. TM-3/2021

25. 5. 2021

Artworks, s. r. o., Mgr. art. Martin Mikuláš, Práznovce 

Reštaurovanie ZP

suma

2520,- €

FPU č. 21-542-04993

7. 7. 2021

FPU Bratislava  

Modernizácia vybavenia konzervátorskej dielne

suma

4000,- €

Návrh PZ č.4679001339

29. 7. 2021

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Bratislava

Poistenie prepravy zásielok

suma

50,- €

MK SR MK-4363/2021-451

10. 8. 2021

MK SR Bratislava

Bližšie k sebe

suma

1000,- €

FPU č. 21-514-03982

11. 8. 2021

FPU Bratislava

Akvizícia do fondu múzejnej knižnice

suma

1000,- €

Kúpna zmluva č. 1/2021

29. 10. 2021

RNDr. Stanislav Harvančík, Partizánske

Nákup ZP

suma

1700,-€

Kúpna zmluva č. 2/2021

29. 10. 2021

RNDr. Stanislav Harvančík, Partizánske

Nákup ZP

suma

4500,-€

Kúpna zmluva č. 3/2021

29. 10. 2021

RNDr. Miroslav Hornáček, Smolenice

Nákup ZP

suma

700,-€

Zmluva o dielo

29. 10. 2021

Artworks, s. r. o., Práznovce

Oprava fasády 

suma

5988,-€

Kúpna zmluva č. Z202124642_Z

18. 12. 2021

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Žilina

Stravné poukážky pre zamestnancov

suma

16794,96,-€

Zmluvy za rok 2022 

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

Zmluva č. 61/2022

17. 1. 2022

ZMS, Kapitulská 282/23, Banská Bystrica 

Členský príspevok na rok 2022

suma

160,-€

FPU č. 22-521-01548

24. 3. 2022

FPU Bratislava

Výstava Človek verzus príroda

suma

2000,-€

Komisionárska zmluva č. 1/2022/TM

6. 4. 2022

Zuzana Bartová, Topoľčany

Predaj tovaru

suma


Komisionárska zmluva č. 2/2022/TM

3. 5. 2022

Jozef Hornáček, Smolenice

Predaj tovaru

suma


Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

30. 5. 2022

innogy Slovensko, s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava 

Dodávka plynu 

suma


Dodatok k Zmluve o výpožičke ZP č. 11/2022

31. 8. 2022

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Výpožička zbierkových predmetov

suma


Zmluva o výpožičke č. A-0437-0455/2022,SNM-AM-ZOV-2022/2413 

5. 9. 2022

SNM-Archeologické múzeum v Bratislave

Výpožička zbierkových predmetov

suma


Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR č. 5/2022/3.2

12. 9. 2022

Ministerstvo kultúry SR, Bratislava

Kultúrne poukazy 2022

suma


Výpožičná zmluva č. TML-1/2022-012

13. 9. 2022

Tekovské múzeum v Leviciach

Výpožička zbierkových predmetov

suma


Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku 

13. 9. 2022

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Výpožička inštalačného materiálu

suma


Zmluva o výpožičke AÚ SAV č. 13/2022

13. 9. 2022

AÚ SAV, v. v. i., Akademická 2, Nitra 

Výpožička predmetov

Zmluva o výpožičke predmetov č. 7/2022

13. 9. 2022

Podunajské múzeum v Komárne

Výpožička zbierkových predmetov

suma


Zmluva o výpožičke predmetov

14. 9. 2022

Obec Bojná

Výpožička predmetov

suma


Zmluva o preparácii

28. 9. 2022

Ing. Stanislav Harvančík, Partizánske

Vyhotovenie dermoplastických preparátov

suma

4360,-€

Zmluva o poskytovaní služieb

30. 9. 2022

Zillion quadrate, s. r. o., Pod kaštieľom 276, Tovarníky

IT služby

suma

5184,-€

MK-4000/2022-180

20. 10. 2022

MK SR, Bratislava

Stretneme sa v múzeu III 

suma

2000,-€

Kúpna zmluva č. KZ-1/2022 

20. 10. 2022

RNDr. Miroslav Hornáček

Nákup ZP

suma

2412,-€

Kúpna zmluva č. KZ-2/2022 

20. 10. 2022

RNDr. Miroslav Hornáček

Nákup ZP

suma

2750,-€

Kúpna zmluva č. KZ-3/2022 

20. 10. 2022

Rastislav Hlocký

Nákup ZP

suma

750,-€

Darovacia zmluva č. DZ-1/2022 

21.10.2022

Obec Prašice

Darovanie ZP

suma


Darovacia zmluva č. KZ-2/2022 

21.10.2022

Sylvia Smatanová

Darovanie ZP

suma


Darovacia zmluva č. DZ-3/2022 

21.10.2022

Lukáš Košťál

Darovanie ZP

suma


Darovacia zmluva č. DZ-4/2022 

21.10.2022

Mgr. Helena Grežďová

Darovanie ZP

suma


Darovacia zmluva č. DZ-5/2022 

21.10.2022

Mgr. Ondrej Godál

Darovanie ZP

suma


Darovacia zmluva č. DZ-6/2022 

21.10.2022

Mgr. Stanislava Saadoonová

Darovanie ZP

suma


Darovacia zmluva č. DZ-7/2022 

21.10.2022

Mgr. Barbora Kováčiková Bartová, PhD.

Darovanie ZP

suma


Darovacia zmluva č. DZ-8/2022 

21.10.2022

PhDr. Katarína Beňová

Darovanie ZP

suma


Darovacia zmluva č. KZ-9/2022 

21.10.2022

Anna Raninecová

Darovanie ZP

suma


Darovacia zmluva č. DZ-10/2022 

21.10.2022

Mgr. Ľubomír Opáth

Darovanie ZP

suma


Darovacia zmluva č. DZ-11/2022 

21.10.2022

Mgr. art. Patrik Kucha

Darovanie ZP

suma


Darovacia zmluva č. DZ-12/2022 

21.10.2022

Filip Futroš

Darovanie ZP

suma


Darovacia zmluva č. DZ-13/2022 

21.10.2022

Jozef Zachar 

Darovanie ZP

suma


Dodatok č. 1 k zmluve č. MK-5/2022/3.2

8.11.2022

MK SR, Bratislava

Kultúrne poukazy

suma

1000,-€

Zmluva o výpožičke AÚ SAV, v. v. i. č. 15/2022

23.11.2022

AÚ SAV , v. v. i., Nitra 

Výpožička predmetov 

suma


Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o požívaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G

25.11.2022

SNM, Vajanského nábr. 2, Bratislava

ESEZ 4G 

suma


Dodatok k Zmluve o výpožičke č. 1/2022

21.12.2022

Kultúrno-spoločenské centrum Bučany 

Výpožička ZP

suma


Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-522-05566 

22.12.2022

FPU, Cukrová 14, Bratislava

Akvizícia dermoplastického preparátu

suma

2392,- €

Zmluvy za rok 2023 

číslo zmluvy

dátum zverejnenia

zmluvný subjekt

predmet zmluvy

Komisionárska zmluva č. 1/2023/TM

31.1.2023

Zuzana Bartová

Predaj tovaru 

suma


Zmluva č. 61/2023 o platbe členského príspevku

31.1.2023

ZMS, Kapitulská 282/23, Banská Bystrica

Členský príspevok na rok 2023

suma

170,- €

Komisionárska zmluva č. 2/2023/TM 

28. 2. 2023

Jana Moravanská

Predaj tovaru 

suma


Komisionárska zmluva č. 3/2023/TM 

28. 2. 2023

Zuzana Holáková

Predaj tovaru 

suma


Komisionárska zmluva č. 4/2023/TM 

28. 2. 2023

Emília Ďurkovičová 

Predaj tovaru 

suma


Zmluva o výpožičke pomocného múzejného materiálu dok.5/2023

5. 5. 2023

Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova trieda 1, Nitra 

Výpožička pomocného materiálu

suma


Zmluva o reštaurovaní č. TM-1/2023 

17. 5. 2023

Mgr. art. Monika Popovičová

Reštaurovanie zbierkového predmetu

suma

1053,-€

Výpožičná zmluva č. TMLV-1/2023-005

22. 5. 2023

Tekovské múzeum v Leviciach

Výpožička zbierkových predmetov

suma


Zmluva o výpožičke č. TM-4/2023 

25. 5. 2023

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch

Výpožička zbierkových predmetov

suma


Zmluva o združenej dodávke plynu

2. 6. 2023

Elgas s.r.o., Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica

Dodávka plynu

suma


Zmluva o preparácii

5. 6. 2023

Ing. Stanislav Harvančík

Vyhotovenie dermoplastických preparátov

suma

6740,-€

Kúpna zmluva č. KZ-1/2023

9. 6. 2023

RNDr. Stanislav Harvančík

Vyhotovenie dermoplastických preparátov

suma

2990,-€

Zmluva o výpožičke č. TM-5/2023

19. 6. 2023

Klub Priateľov Regiónu, Partizánske

Výpožička zbierkových predmetov

suma


Poistná zmluva č. 0999000462  

30. 6. 2023

Kooperatíva poisťovňa, a. s. , Vienna Insurance Group, Bratislava

Poistenie osôb prepravovaných osob. vozidlami

suma

226,55,-€

Poistná zmluva č. 1009901541  

30. 6. 2023

Kooperatíva poisťovňa, a. s. , Vienna Insurance Group, Bratislava

Poistenie majetku 

suma

508,86,-€

Poistná zmluva č.
3559009427 

30. 6. 2023

Kooperatíva poisťovňa, a. s. , Vienna Insurance Group, Bratislava

PZP

suma

43,52,-€

Poistná zmluva č. 5519002030  

30. 6. 2023

Kooperatíva poisťovňa, a. s. , Vienna Insurance Group, Bratislava

Havarijné poistenie

suma

117,49,-€

Dodatok k Zmluve o výpožičke č. TM - 4/2023

20. 7. 2023

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch

Predĺženie doby výpožičky

suma


Zmluva č. 23-514-03844

31. 7. 2023

FPU, Cukrová 14, Bratislava

Akvizícia do fondu múzejnej knižnice

suma

1000,00,-€

Zmluva č. MK SR-6261/2022/180

1. 8. 2023

Ministerstvo kultúry SR, Bratislava 

Dvere múzea dokorán III 

suma

2000,00,-€

Dodatok k zmluve o výpožičke č. TM-3/2023

5. 9. 2023

Ponitrianske múzeum v Nitre 

Výpožička ZP

suma


Nájomná zmluva o prenájme predmetov

5. 9. 2023

Imrich Finta

Prenájom predmetov na výstavu

suma

100,00,-€

Zmluva o výpožičke č. TM-7/2023 

18. 9. 2023

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

Výpožička ZP

suma


Kúpna zmluva č. KZ – 2/2023

14. 11. 2023 

Renáta Raučinová

Nákup ZP

suma

1852,00 €

Kúpna zmluva č. KZ – 3/2023

14. 11. 2023 

Jana Moravanská

Nákup ZP

suma

312,00 €

Kúpna zmluva č. KZ – 4/2023

14. 11. 2023 

Daniel Pauček 

Nákup ZP

suma

540,00 €

Kúpna zmluva č. KZ – 5/2023

14. 11. 2023 

Marianna Púpalová 

Nákup ZP

suma

72,00 €

Kúpna zmluva č. KZ – 6/2023

14. 11. 2023 

Zita Godálová

Nákup ZP

suma

600,00 €

Kúpna zmluva č. KZ – 7/2023

14. 11. 2023 

RNDr. Miroslav Hornáček

Nákup ZP

suma

2280,00 €

Kúpna zmluva č. KZ – 8/2023

14. 11. 2023 

Milan Žiak 

Nákup ZP

suma

987,00 €

Kúpna zmluva č. KZ – 9/2023

14. 11. 2023 

RNDr. Stanislav Harvančík

Nákup ZP

suma

390,00 €

Darovacia zmluva č. DZ– 1/2023

15. 11. 2023 

Marián Vargic

Darovanie predmetov

suma


Darovacia zmluva č. DZ– 2/2023

15. 11. 2023 

Mgr. Bohuš Sasko

Darovanie predmetov

suma


Darovacia zmluva č. DZ– 3/2023

15. 11. 2023 

Milan Keráčik 

Darovanie predmetov

suma


Darovacia zmluva č. DZ– 4/2023

15. 11. 2023 

Bronislava Šmotláková 

Darovanie predmetov

suma


Darovacia zmluva č. DZ– 5/2023

15. 11. 2023 

Mgr. Ondrej Godál

Darovanie predmetov

suma


Darovacia zmluva č. DZ– 6/2023

15. 11. 2023 

Zita Godálová

Darovanie predmetov

suma


Darovacia zmluva č. DZ– 7/2023

15. 11. 2023 

Ing. Oľga Kostolná

Darovanie predmetov

suma


Darovacia zmluva č. DZ– 8/2023

15. 11. 2023 

Alžbeta Rigáňová

Darovanie predmetov

suma


Zmluva o výpožičke č. TM – 8/2023 

27. 11. 2023 

MV SR, Štátny archív v Trnave 

Výpožička ZP

suma


Súhrnné správy 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2013 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2014 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2015 

Súhrnná správa za rok 2017

Súhrnná správa za rok 2018 

Súhrnná správa za rok 2019 

Súhrnná správa za rok 2020 

Súhrnná správa za rok 2021 

Verejné obstarávanie 

Vypracovanie projektovej dokumentácie – inštalácia nového vykurovacieho systému v suteréne budovy múzea

Stavebné práce - inštalácia nového vykurovacieho systému

Stavebný dozor - inštalácia vykurovacieho systému v suteréne múzea

Stavebné práce - inštalácia vykurovacieho systému, 2. etapa

Rekonštrukcia okien na budove Tribečského múzea v Topoľčanoch – vypracovanie projektovej dokumentácie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:
Názov: Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Tribečské múzeum v Topoľčanoch je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Adresa: Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
Štatutárny zástupca: 
Mgr. Ľubomír Opáth, riaditeľ 

Fakturačné údaje:
IČO: 36102601 DIČ: 2021450596 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK52 8180 0000 0070 0031 1732

Kontakt:

Zodpovedná osoba:  Janka Burianová ekonómka, účtovníčka
Tel.: 038/5323 253
Fax: 038/5323 021
E-mail:
ekonomka@tribecskemuzeum.sk
Internetová adresa: www.tribecskemuzeum.sk

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk

© 2023 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené