BLOG - MÚZEUM ONLINE

Predmet mesiaca

PODCAST


Články

Autor textu: Mgr. Ondrej Godál 

Je známym faktom, že pivo patrí medzi najstaršie cielene pripravované nápoje ľudstva (ak nie je úplne najstarším). Zo svojej pravlasti, pravdepodobne Mezopotámie, si pivo postupne začalo raziť svoju cestu do všetkých kútov vtedy známeho sveta. A o tom, že šlo o cestu...

Staré pivovary v oblasti Topoľčian

Autor textu: Mgr. Bohuš Sasko

Obec Veľké Topoľčany mala taktiež svoj obecný hostinec. Nachádzal sa na Legionárskom námestí č. 9 (dnes priestory oproti Tribečskému múzeu na Krušovskej ulici vedľa potravín). Tento hostinec obec dávala do prenájmu, obyčajne na 3 roky. Dražba prenájmu sa konala aj 3. apríla 1923...

Obecný hostinec vo Veľkých Topoľčanoch

Spojte sa s nami

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk 

© 2023 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené