BLOG - MÚZEUM ONLINE

Predmet mesiaca

PODCAST


Články

Autor textu: Daibau časopis

Mesto leží na západnom Slovensku, v Nitrianskom kraji. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Nitry, obkolesené pohorím Tribeč a Považským Inovcom. Môže sa pochváliť mnohými architektonickými skvostmi, niektoré z nich spomenieme v tomto článku. Svojim občanom ale aj návštevníkom...

Topoľčany - malebné mestečko v údolí rieky Nitry

Autor textu: Mgr. Ondrej Godál 

Šabľa patrí medzi chladné zbrane, s ktorými sa nielen bežní návštevníci múzeí či rôznych hradov, zámkov a kašťieľov, ale aj diváci rôznych akcií a podujatí môžu zoznámiť aj v dnešnej dobe. Dnes však ide hlavne o zbraň ceremoniálnu, doplnok slávnostnej uniformy napr. u vojakov, prípadne... 

Šabľa - viac než 1000 ročný spoločník

Autor textu: Ing. Oľga Kostolná 

Prvosienka je jedným zo symbolov jari. Naznačuje to aj odvodený latinský názov primus - prvý a ver - jar. Nachádzame ju na presvetlených stanovištiach, na okrajoch lesov, krovín a lúk. S prichádzajúcimi dlhými dňami a teplejším slnkom sa jej otvárajú omamne voňajúce a medonosné...

Liečivé rastliny

Autor textu: Mgr. Ondrej Godál 

Je známym faktom, že pivo patrí medzi najstaršie cielene pripravované nápoje ľudstva (ak nie je úplne najstarším). Zo svojej pravlasti, pravdepodobne Mezopotámie, si pivo postupne začalo raziť svoju cestu do všetkých kútov vtedy známeho sveta. A o tom, že šlo o cestu...

Staré pivovary v oblasti Topoľčian

Autor textu: Mgr. Bohuš Sasko

Obec Veľké Topoľčany mala taktiež svoj obecný hostinec. Nachádzal sa na Legionárskom námestí č. 9 (dnes priestory oproti Tribečskému múzeu na Krušovskej ulici vedľa potravín). Tento hostinec obec dávala do prenájmu, obyčajne na 3 roky. Dražba prenájmu sa konala aj 3. apríla 1923...

Obecný hostinec vo Veľkých Topoľčanoch

Spojte sa s nami

Podnety podľa zák. č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov možno podávať na adrese: sekretariat@tribecskemuzeum.sk 

© 2023 Tribečské múzeum v Topoľčanoch, všetky práva vyhradené